Hak Özgürlük ve Sorumluluk Ne Demektir? Kavramların Açıklamaları

0
Advertisement

Hak, özgürlük ve sorumluluk nedir, ne demektir? İnsanların hakları, özgürlükleri ve sorumlulukları nelerdir, hakkında bilgi.

Hak Özgürlük ve Sorumluluk

İnsan, doğal yapısının ötesinde toplumsal bir varlıktır. Bir toplumsal ilişkinin sonucu olarak varlık kazanır ve yaşamını sürdürür. Yaşadığı toplumun içinde bir yer ve anlam kazanır. “Toplum” adını verdiğimiz sosyal ilişkiler sistemi de insanların tek tek eylemlerinden ve yaşantılarından oluşan bütünlüktür.

Toplum içinde yaşayan insanların çıkarları, beklentileri farklıdır. Bu durumda bazen birbirleri ile anlaşmazlıklara düşebilirler. Bu anlaşmazlıklar, bireylerin ve toplumun aynı düzen içerisinde bütünleşmelerini önleyebilir. Toplumsal yaşantının düzenli bir biçimde sürmesi insanların özgürlük, hak ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmelerine bağlıdır. Özgürlük, hak ve sorumluluk toplumsal yaşamda bir denge gözetmeyi gerektirir.

Özgürlük, insanın önünde bulunan türlü seçeneklerden birini, dış etkiler söz konusu olmaksızın, kendi kişiliğindeki iç dinamiklerin etkisi sonucu seçmesi durumudur. Özgürlük, bütün hakların ortak kökenidir; hak, bir özgürlüğü gerektirir.

Hak, hukuk düzenince tanınmış, sınırı, kullanma biçimi ve koşullan gösterilmiş, yararlanılması toplumca sağlanmış yetkidir. İnsanların toplumsal yaşama geçişi ile ortaya çıkmıştır. Özgür olmayan kişi için ‘hak’kın bir anlamı yoktur. Hak istemek, özgürlük ise yapabilmektir. Örneğin “seyahat etme” bir haktır; ancak bu hak, ancak özgürlüğün olduğu bir toplumsal düzen içinde gerçekleştirilebilir. “Hak arama” bir özgürlüktür; ancak “dava hakkı” ile gerçekleşebilir. Hak, özgürlüklerin temeli ve konusu, özgürlük ise hakkın gerçekleşme aracıdır.

Advertisement

Özgürlük bir haktır, ama her hak bir özgürlük değildir. Örneğin, ülkemiz demokratik bir ülkedir. Katılımcılık ve çoğulculuk gereği her vatandaşın oy kullanma hakkı vardır. Ancak oy kullanmama özgürlüğü yoktur. Öyle ki, oy kullanmayanlara para cezası verilmektedir.

Hak ve özgürlükler temelinde ortaya çıkan insan ilişkilerinin belirli bir ahlâki yönü vardır. Her insan başkalarının özgürlüğüne karışmadığı sürece özgürdür. Başkasının özgürlük alanını kısıtlamayacak biçimde davranmalıdır.

Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

Sorumlu bir davranış, diğer insanların haklarına ve onurlarına saygı göstermeyi gerektirir. Sorumluluklar tek yanlı değil, karşılıklıdır, insanlar özgürlüğü, başkalarının haklarını ihlâl etmedikleri sürece diledikleri gibi yaşayabilirler. Örneğin müzik dinlemek en doğal haktır. Ancak, bir apartman dairesinde oturan kişi, müziği yüksek sesle dinleyerek başkalarını rahatsız edemez. Çünkü bu noktada başkalarının haklarının sınırları başlamaktadır. Başkalarının haklarının başladığı yerde özgürlük de bitmektedir. İnsanlar sahip oldukları haklan özgürce kullanabilirler. Ancak hakların kullanımından doğacak sonuçları da üstlenmek zorundadırlar. Sorumluluk duygusuna sahip olan insanlar, insan haklarının güvencesidir. Başkalarına yardım eden, başkalarına saygılı olan insanlardan oluşan toplumda kişiler haklarını kullanmakta zorluk çekmezler.


Leave A Reply