Hatır İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları, Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde ve anlamında Hatır geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Hatır ile ilgili deyimler ve atasözleri, anlamları ve açıklamaları.

Hatır atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Hatır İle İlgili Atasözleri

 • bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır
  iyilik küçük de olsa unutulmaz.
 • bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır
  iyilik küçük de olsa unutulmaz.
 • bir selam bin hatır yapar
  selam bir ilgi ve sevgi belirtisidir, gönül kazanmakta büyük önemi vardır.
 • yarım elma, gönül (hatır) alma
  armağan küçük de olsa gönül almaya yeter.

Hatır İle İlgili Deyimler

 • (birinin) güzel hatırı için
  yüzünden, sebebiyle: ‘İnanınız ki müdürün güzel hatırı için işime başladım.’ -M. Ş. Esendal.
 • (birinin) hatırı için
  bir kimsenin, gönlü hoş olsun diye: ‘Ama bunca eziyete sırf oğlunun hatırı için katlandığına emin değildi artık.’ -A. Kulin.
 • (birinin) hatırı kalmak
  gücenmek, kırılmak: ‘Eve geldiğiniz, gittiğiniz, bir yerde rastlaştığımız zaman elimi saygıyla öpmezseniz hatırım kalır.’ -N. Hikmet.
 • (birinin) hatırından çıkmamak
  sevdiği, saydığı birinin isteğini reddetmeyip gönlünü kırmaktan çekinmek.
 • (birinin) hatırını kırmak
  üzmek, gücendirmek.
 • hâl hatır (hâlini hatırını) sormak
  bir kimseye ‘nasılsınız, ne durumdasınız’ anlamında nezaket sorusu yöneltmek: ‘Karşılıklı oturdular, hâl ve hatır sordular, sonra sustular.’ -R. H. Karay. ‘Rapor almışsa, çiçekler, kolonyalar getirir, hâlimizi hatırımızı sorar, moral verir.’ -M. İzgü.
 • hatır almak
  gönül almak.
 • hatır eylemek
  hatırlamak: ‘Benim Orhan isminde bir tanıdığım olmadığından, başka bir nam altında bir nankörü hatır eylemiş olsan bile…’ -P. Safa.
 • hatır gönül bilmek (saymak veya tanımak)
  kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymak.
 • hatır gönül yapmak
  birini tutum ve davranışlarıyla mutlu etmek.
 • hatır gönül yıkmak (kırmak)
  kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymamak.
 • hatır (hatırını) saymak
  gerekli saygıyı göstermek.
 • hatır için çiğ tavuk yemek
  bir kişiyi gücendirmemek için yapılması güç olan şeyleri bile yapmak.
 • hatır sormak
  hâl hatır sormak: ‘Önce karşılıklı hatır sormakla başlayan konuşmaların ardından, tarlaların durumuna geçti.’ -N. Cumalı.
 • hatıra (hatır ve hayale) gelmemek
  bir şeyin gerçekleşeceği, olacağı hiç düşünülmemek: ‘Yemin, her hatır ve hayale gelmez cümlelerin ucunda bir kurdele, bir fiyonk gibi açılıveriyordu.’ -A. Ş. Hisar.
 • hatırı sayılır
  1) oldukça çok: ‘Adamları aracılığıyla bu konuda hatırı sayılır bir külliyata sahip oldu.’ -İ. O. Anar. 2) önemli, saygın, saygıdeğer: ‘Sabit Bey Ağabey mahalle tulumbacıları arasında en hatırı sayılır adamlardandır.’ -H. Taner.
 • hatırına bir şey gelmesin
  bir düşüncede, sözde veya davranışta kötü bir amaç güdülmediğini anlatan bir söz.
 • hatırına gelmek
  hatırlamak, aklına gelmek: ‘İçeriyi dinlemediği hatırına geldi.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • hatırına getirmek
  hatırlamasına yol açmak: ‘Tüfeğini omzuna vurup çapraz fişeklerini kuşanan bir kişinin ölümü hatırına getirmesi garip olmaz mı?’ -N. Cumalı.
 • hatırında kalmak
  unutmamak, hatırlamak: ‘Birçok söz daha söylemişti. Hepsi hatırımda kalmamış olsa gerek.’ -N. F. Kısakürek.
 • hatırında tutmak
  unutmamak.
 • hatırından (hatır ve hayalinden) geçmemek
  aklına gelmemek, düşünmemek: ‘Herhangi bir devletin İstanbul’a taarruzu artık hatırından geçmiyordu.’ -Y. K. Beyatlı.
 • hatırını hoş etmek
  sevindirmek, memnun etmek.
 • hatırını sormak
  hâl hatır sormak: ‘Herkes içten görünüyor, hatta yıldızımın hiç barışmadığı insanlar bile dostça elimi sıkıyor, hatırımı soruyorlar.’ -A. Ümit.


Leave A Reply