Hindistan Türk Sultanlıkları ve Babürlüler Hakkında Bilgi

0

Hindistan’da kurulmuş olan Türk sultanlıkları ile Babürlüler hakkında kısaca bilgi veren yazımız.

Şeybaniler - Safeviler - Babürlüler - Kazak Hanlığı Haritası
Hindistan Türk Sultanlıkları ve Babürlüler

Advertisement

– Gazneliler ve Gurlulardan sonra Hindistan’ın bir bölümü Delhi Türk Sultanlığının eline geçti. Devletin kurucusu, Gurluların Kuzey Hindistan valisi olan bir Türk beyiydi.

– Bu devlet Kuzey Hindistan’da Türk varlığı ve kültürünün devamını sağlamıştır.

– Bir süre sonra bu bölgede hâkimiyet Kalaş Türkleri’nin ve daha sonra da başka bir Türk hanedanı olan Tuğluklar’ın eline geçti.

Babürlüler

Advertisement

• Timur’un soyundan gelen Babür, Hindistan’a gelerek Pencap bölgesini, Delhi ve Agra’yı alarak imparatorluğunu kurdu (1526). Agra’yı başkent yaptı.

• Babür’ün ölümünden sonra oğulları ve torunları zamanında imparatorluğun sınırları genişledi, Hindistan’ın önemli bir bölümünü içine aldı.

• Babür imparatorluğu, Hindistan’da ilk kez birliği sağladı.

• Hint Deniz Yolu’nun bulunmasından sonra Portekizliler ve daha sonra (17. Yüzyılda) İngilizler gelerek Hindistan’ı sömürgeleştirdiler. Zayıflamış olan Babür Devleti ingilizler karşısında geriledi ve 1858’de de tamamen ortadan kalktı.


Leave A Reply