Huy İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Huy Geçen

0
Advertisement

Huy ile ilgili, içinde huy kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve anlamları. Huy hakkında atasözleri, deyimler ve açıklamaları

Huy İle İlgili Atasözleri Deyimler

Huy İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

ATASÖZLERİ

 • *** üzüm üzüme baka baka kararır
  her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.
 • *** arlı arından, huylu huyundan vazgeçmez
  herkes kendi karakterine göre davranışta bulunur.
 • *** bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
  yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş.
 • *** bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
  bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.
 • *** boyuma göre (boyumca) boy buldum, huyuma göre (huyumca) huy bulmadım
  bir kimse, beden yapısı, zenginlik vb. konularda kendisine uyanı bulabilir ama huyu kendisine uyan bir kimseyi kolay kolay bulamaz.
 • *** can çıkmayınca (çıkmadan) huy çıkmaz
  insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.
 • *** güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz
  değerli olan yüz güzelliği değil huy güzelliğidir.
 • *** haydan gelen huya gider
  kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.
 • *** huy canın altındadır
  insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.
 • *** huylu huyundan teneşirde vazgeçer
  insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.
 • *** huylu huyundan vazgeçmez
  bir huy edinmiş olan kişiyi bu huyundan vazgeçirmek imkânsızdır.
 • *** kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
  kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir.
 • *** kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez
  kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.
 • *** sütle giren huy, canla çıkar
  kişinin küçükken edindiği huy, ölünceye değin sürer.
 • *** yumuşak huylu atın çiftesi pek olur
  yumuşak huylu kimseler öfkelendiklerinde aşırı davranışlarda bulunurlar.
 • *** yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur
  insanın yüzü, içinin aynasıdır, güler yüz hoşgörülü, iyi niyetli, uyuşma eğilimli, temiz yürekli kişilerde bulunur; içinde kötülük bulunan kişinin duyguları da yüzüne vurur, kendisini çirkinleştirir.
Güzele Kırk Günde Doyulur İyi Huyluya Kırk Yılda Doyulmaz:

ANAFİKİR : Huy güzelliği, beden güzelliğinden daha çok değerlidir. İnsan, maddi güzelliklere başlangıçta kapılır. Maddi güzelliklerin büyüsüne kapılıp manevi güzellikleri unutur. Böyle bir güzelliği elde ettikten sonra bunun gelip geçici bir istek olduğunu anlar, unuttuğu manevî güzelliği ara maya koyulur. Bilir ki huy güzelliği doyumsuzdur. Huyu güzel olan, insana yaşamı güzel gösteren özellikleri sunar. Bu özellikler de herkesin sürekli aradığı içten bağlılık, çalışkanlık, yardımseverlik, tatlı dillilik ve güler yüzlülüktür. Bedenen güzel olup bu niteliklerden yoksun olan birinden kısa bir sürede bıkılır, hatta tiksinilir bile.

Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz:

ANAFİKİR: Huy kişiliğin bir parçasıdır, kimse onu değiştiremez.

Huy insanın doğuştan beraberinde getirdiği davranış özelliğidir. Huyun nitelikleri soyaçekime bağlıdır. Sosyal çevrenin etkisi, aldığı bilgi ve görgü huyu büyük ölçüde değiştirmez, ancak ortaya çıkış biçimini değiştirebilir. Bu nedenle beğenilmeyen bir huyu değiştirmeye kalkmak pek sonuç vermez. Önemli olan kişilerin huylarını tanımak ve ona göre davranmaktır. İnsanlar arasındaki uyum da ancak böyle sağlanabilir. Yoksa huyu istediğimiz biçimde olmayanları dışlayacak olursak yalnız kalırız.

Haydan Gelen Huya Gider:

ANAFİKİR : Havadan kazanılan paralar, işe yaramayan şeyler için harcanır.

Advertisement

Emekle, alın teriyle kazanılan paranın bizim için değeri büyük olur. Böyle kazanılan parayı harcarken, hep onu elde etmek için katlandığımız sıkıntıları hatırlar, ancak zorunlu şeyler için harcama yoluna gideriz. Öyle davranmamız kendimize, emeğimize, alın terimize olan saygımızdandır. Emek harcamadan kazananlar için ise durum böyle olmaz. Onlar için ellerindeki paranın hiçbir değeri olmadığı için, en olmayacak şeylere paralarını harcarlar. Böyleleri dünya malına sahip olsalar bile, yine de mutluluktan pay alamazlar. Çünkü, insanı, büyük emeklerle elde edilenlerin mutlu kıldığını, gerçek değerlerin bunlar olduğunu bilmezler.

DEYİMLER

 • *** (birinin) huyuna suyuna gitmek
  birini kızdırmayacak veya ürkütmeyecek biçimde uysalca davranmak, alışkanlıklarına, isteklerine uygun davranışlarda bulunmak.
 • *** boyu boyuna, huyu huyuna
  “karı koca veya arkadaşlar arasında her bakımdan uygunluk olması gerekir” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** huy edinmek
  bir davranışı alışkanlık durumuna getirmek: “Zaten son zamanlarda önüne gelen her şeyi tekmelemeyi huy edinmişti.” -E. Şafak.
 • *** huyu huyuna suyu suyuna (uygun)
  iki kişinin her yönden birbirine uygunluğunu anlatmak için kullanılan bir söz.
 • *** huyunu suyunu değiştirmek
  eskisine göre değişik davranmasına sebep olmak.
 • *** ya huyundan ya suyundan
  bazı özellikleri olduğu gibi bir yerden, bir kimseden almış kimseler için kullanılan bir söz.


Leave A Reply