Huy İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Huy Geçen

0
Advertisement

Huy ile ilgili,içinde huy kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve anlamları. Huy hakkında atasözleri, deyimler ve açıklamaları

Huy İle İlgili Atasözleri Deyimler

Huy İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

ATASÖZLERİ

*** üzüm üzüme baka baka kararır
her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.

*** arlı arından, huylu huyundan vazgeçmez
herkes kendi karakterine göre davranışta bulunur.

*** bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş.

Advertisement

*** bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.

*** boyuma göre (boyumca) boy buldum, huyuma göre (huyumca) huy bulmadım
bir kimse, beden yapısı, zenginlik vb. konularda kendisine uyanı bulabilir ama huyu kendisine uyan bir kimseyi kolay kolay bulamaz.

*** can çıkmayınca (çıkmadan) huy çıkmaz
insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

*** güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz
değerli olan yüz güzelliği değil huy güzelliğidir.

Advertisement

*** haydan gelen huya gider
kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.

*** huy canın altındadır
insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

*** huylu huyundan teneşirde vazgeçer
insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

*** huylu huyundan vazgeçmez
bir huy edinmiş olan kişiyi bu huyundan vazgeçirmek imkânsızdır.

Advertisement

*** kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir.

*** kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez
kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.

*** sütle giren huy, canla çıkar
kişinin küçükken edindiği huy, ölünceye değin sürer.

*** yumuşak huylu atın çiftesi pek olur
yumuşak huylu kimseler öfkelendiklerinde aşırı davranışlarda bulunurlar.

Advertisement

*** yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur
insanın yüzü, içinin aynasıdır, güler yüz hoşgörülü, iyi niyetli, uyuşma eğilimli, temiz yürekli kişilerde bulunur; içinde kötülük bulunan kişinin duyguları da yüzüne vurur, kendisini çirkinleştirir.

DEYİMLER

*** (birinin) huyuna suyuna gitmek
birini kızdırmayacak veya ürkütmeyecek biçimde uysalca davranmak, alışkanlıklarına, isteklerine uygun davranışlarda bulunmak.

*** boyu boyuna, huyu huyuna
“karı koca veya arkadaşlar arasında her bakımdan uygunluk olması gerekir” anlamında kullanılan bir söz.

*** huy edinmek
bir davranışı alışkanlık durumuna getirmek: “Zaten son zamanlarda önüne gelen her şeyi tekmelemeyi huy edinmişti.” -E. Şafak.

Advertisement

*** huyu huyuna suyu suyuna (uygun)
iki kişinin her yönden birbirine uygunluğunu anlatmak için kullanılan bir söz.

*** huyunu suyunu değiştirmek
eskisine göre değişik davranmasına sebep olmak.

*** ya huyundan ya suyundan
bazı özellikleri olduğu gibi bir yerden, bir kimseden almış kimseler için kullanılan bir söz.

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?