Hz. Muhammed’in Babası Hakkında Bilinenler

0
Advertisement

Hz. Muhammed’in Babasının adı nedir? Hz. Muhammed’in Babası ne zaman vefat etmiştir, hayatı hakkında bilgi.

HZ MUHAMMED’İN BABASI;

Hz. Muhammed’in babası Abdullah hakkında bilgimiz çok geniş değildir. Belirtildiğine göre Abdulmuttalib, eğer 12 erkek çocuğu olursa, bunlardan birini Tanrı adına kurban edeceğine yemin eder. Gerçekten de dileği yerine gelir ve istediğinden çok erkek evlâdı doğar. Bunun üzerine adağını yerine getirmek ister. Ama yakınları bunu engellemeye çalışırlar. Kadın bir kâhin (güya gaipten haber veren) tarafından yapılan tavsiye üzerine kurban edilecek oğul ile “kan diyeti” karşılığı sayılan on deve arasında kur’a çekilir. İlk defa oğullar arasında çekilen kur’a Abdullah’a düşmüştü. Develerle Abdullah arasındaki çekişmelerde de on defa üstüste kur’a yine Abdullah’a isabet eder. Ancak deve sayısı yüzü buluncadır ki kardeşlerinin en küçüklerinden biri olan Abdullah, yüz deve kurban edilmek suretiyle, kurtulmuştur.

HZ. ABDULLAH’IN EVLİLİĞİ

Hâtemü’l-enbiyâ’nın babasının yakışıklı olduğu, Mekkeli güzel bir kızın ona sevgi duymakla beraber kendisiyle evlenmeye muvaffak olamadığı bazı kaynaklarda söz konusu edilmiştir. Ama kesinlikle bilinenlerin özeti şöyledir:

Advertisement

Abdulmuttalib oğlu Abdullah, 24 yaşlarında iken, babasının arzusu ve tensibi ile Zühre soyurta mensup Vehb b, Abd Menaf kızı Âmine ile evlenmiştir. Âmine de güzel, itibarlı ve asil bir hanımdı. (O sırada Hz. Âmine’nin 14 yaşlarında olduğu rivayet edilir)… Düğün kız evinde yapılmış ve damatla gelin, üç gün, kız evinde kaldıktan sonra kendi evlerine yerleşmişlerdir. Mutlu yaşantılarının daha nispeten başlarında iken Hz. Âmine gebe kalmanın sevincini de yaşamış, ancak kocasının bu sırada bir ticaret yolculuğuna çıkması ve dönüşünde baba tarafından büyükannesinin doğum yeri olan Medine’de hastalanarak dayılarının yanında vefat etmesi aileyi üzüntüye boğmuştu. İşte geleceğin büyük^peygamberi henüz doğmadan baba yetimi kalmış oluyordu. Osmanlı Türklerince onarılan Abdullah Türbesi, günümüzde de varlığını koruyabilmiştir.

Hz, Muhammed’in doğum yılı ve günü üzerinde tartışmalar eksik olmamakla beraber, çoğunluğun olduğu kadar güvenilir bilginlerin de incelemeleri O’nun: Hicretten 53 yıl önce Rebiu ‘levvel ayının 12. Pazartesi, tanyeri ağarırken, doğduğu merkezindedir… Bu tarihin karşılığı: Milâdın 17 Haziran 569 Pazartesi günüdür. Hz. Peygamberin M. 570 yılı sonbaharında doğduğunu ileri sürenler olduğu gibi, 20 Nisan 571’de doğduğunu hesap edenler de vardır. Ancak biz 17 Haziran 569 tarihine daha çok güvendiğimizi de açıklayalım.

Hz. Muhammed’in doğduğu evin dedesi Abdulmuttalib’in Mekke’deki evi olduğu ve doğumun 7. gününde de bu zatın kurban keserek Kureyş ulularını ağırladığı da söylenir. Dedenin, torununa verdiği adın Muhammed mi, Ahmed mi? olduğu üzerinde de durulmuştur. Bize yumuşak geleni şudur: Hz. Âmine, henüz yeni hâmile iken bir rüya üzerine çocuğuna Muhammed adını vermeyi düşünmüştür. Dede Abdulmuttalip te yeni doğana Ahmed adını uygun görmüştür. Yine rivâyete bakılırsa büyükbabaya neden cedlerinde olmayan bir ismi torununa koyduğu sorulduğunda alınan cevap şöyle olmuştur. “Onun gök yüzünde Hakk için ve yeryüzünde halk için övülen bir kişi olmasını dilerim.”

Advertisement

Leave A Reply