İdris Dağı Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İdris Dağı nerededir? İdris Dağı yüksekliği, tepeleri, özellikleri, oluşum dönemi ne zamandır? İdris Dağı hakkında bilgi.

İdris Dağı

İdris Dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde dağdır. Ankara’nın kuzeydoğu kesiminde yer alır. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan İdris Dağı güneydoğusunda yer alan aynı doğrultudaki Elma Dağı’ndan Lalabeli denen çukurlaşma alanıyla ayrılır. Yüksekliği Kırkkız Tepesinde 1.992 m’dir. Batıda Çubuk Ovası, doğuda ise Kalecik ve Irmak istasyonları arasında Kızılırmak Vadisiyle çevrilidir. Batı-doğu doğrultusunda akarak Kızılırmak’a katılan Kalecik Suyu, İdris Dağı kütlesini kuzeyindeki Hasayaz sırtlarından ayırır.

İdris Dağı Ankara çevresinin en yüksek dağı olduğu gibi yörede Paleozoyik (Birinci) Zamanda (y. 570-225 milyon yıl önce) oluşmuş temelin de en yüksek kesimidir. Kütlenin çekirdeği, doğusu Permiyen ve Triyas dönemleri arasına (y. 225 milyon yıl önce) ait kalkerlerle kuşatılmış şistlerden oluşur. Paleozoyik Zamanda oluşan şistlerin kalkerlerle örtülü olmadığı kuzeybatı kesiminde, yuvarlak tepe ve sırtlar görülür. Yüksek kesimlerde aşınmaya dayanıksız şistlerden oluşan az meyilli düzlükler üstünde hayvan otlatılır. Buna karşılık şerit biçiminde eski temeli örten ve daha sonra serpantin-radyolarit dizisinin altına sokulan kalkerler, yapıları nedeniyle dağın doğu kesimlerine sarp ve yüksek bir görünüm verir. Dağın en yüksek noktasını oluşturan Kırkkız Tepesi de bu kesimde yer alır. Dağın yüksek kesimlerinden doğudaki Kızılırmak çukuruna doğru alçalan serpantin-radyolarit dizisinden oluşmuş yamaçlar ise yuvarlak görünüşlüdür. Dağın kalker kuşağını dikine kesen kuzeydeki Kalecik ve güneydeki Elma Dağı suları, kalker arazide açılmış sarp ve derin vadilerde akar. Buna karşılık yüksek kesimlerdeki şistler içinde açılmış vadiler yayvan ve yuvarlak yamaçlıdır.

Yüzyıllardan beri süren orman tahribatına karşın İdris Dağının bazı kesimlerinde hâlâ meşe kalıntıları görülür. Dağın güney eteklerini izleyen Ankara-Kayseri karayolu ile Ankara-Kayseri demiryolu, alçak Lalabeli alanından, bu hattan Irmak istasyonunda ayrılan Zonguldak demiryolu ise dağın doğu eteğinden geçer.

Advertisement

Leave A Reply