III. Selim ve Nizam ı Cedit Ordusunun Kurulması

0
Advertisement

III. Selim dönemi olayları. III. Selim’in ıslahatları ve Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması ve III. Selim’in Kabakçı Mustafa olayı ile indirilmesi.

3 selim

3 selim

III. Selim ve Nizam-ı Cedit

III. Selim, XVIII. yüzyılın sonlarında, Avrupa’da Fransız İhtilâli başladığı tarihte, Osmanlı tahtına çıktı (1789). Açık düşünceli, ileri görüşlü ve yeniliği seven bir padişahtı. Daha tahta geçer geçmez, büyük bir ıslahat hareketine girişti. Önce askerlik ve maliye işlerini ele aldı. Bu tarihte Yeniçeri Ocağı tümden bozulmuştu. Yeniçeriler askerlikten başka işlerle uğraşıyor, esnaflık yapıyorlar ve yeniçeri kanunlarına saygı göstermiyorlardı. Bu sırada maliyemiz de aynı haldeydi. Onun için III. Selim, önce askerlik ve maliye işlerini ele aldı. Yeniçeri Ocağının kaldırılması henüz çok zor bir işti. Bundan dolayı ocağı kaldırmadı, onun yanında Nizam-ı Cedit denilen, eğitim görmüş, düzenli, yeni bir ordu kurdu.

nizamı cedid

Bu ordunun eğitimi için Fransa’dan subaylar ve teknik uzmanlar getirtti. Yeni bir kıyafet kabul olundu ve silahlar alındı. Büyük kışlalar yapıldı. Bu arada Topçu Ocağına da önem verildi. I. Mahmut zamanında açılmış olan Kara Mühendishanesi, subay yetiştiren büyük bir okul haline getirildi. Donanmaya da önem verildi. Bütün bu ıslahat hareketlerini yürütebilmek için de İradı-ı Cedit denilen bir vergi kondu.

III. Selim, Avrupalıların bizim hakkımızdaki düşünce ve siyasetlerini yakından öğrenmek ve izlemek amacı ile Avrupa’nın büyük devlet merkezlerinden olan Londra, Paris, Viyana ve Berlin’e devamlı bir surette oturacak elçiler gönderdi. Bunların yabancı dil öğrenmelerini emretti.

Kabakçı Mustafa

Kabakçı Mustafa

Kabakçı Mustafa ve Nizam-ı Cedidin Kaldırılması:

III Selim tarafından yapılan bu yenilik hareketleri Yeniçeri Ocağı ile onların sırtından geçinen esnafın ve mutaassıp kimselerin işine gelmiyordu. Bunlar ıslahat hareketlerine iyi gözle bakmıyorlar, yapılan yenilikleri dinden çıkmak anlamına alıyorlardı. Geri kafalı olan bu insanlar nihayet 1807 yılında, ordunun savaş dolayısı ile Rus sınırında bulunmasından yararlanarak, isyan ettiler.

Advertisement

İsyan önce Boğaziçi’ndeki topçu yamakları arasında başladı. Bunların elebaşısı olan Kabakçı Mustafa isminde bir serseri, isyancılarla İstanbul üzerine yürüdü. III. Selim, yumuşak huylu, kan dökülmesini sevmeyen bir padişahtı. Bu yüzden asilerin isteklerini derhal kabul etti. Onun bu yumuşak hareketleri asileri büsbütün şımarttı. Nizam-ı Cedidin kaldırılması ile kalmayarak saraya da saldırdılar ve «Padişahı istemeyüz» diye bağırmaya başladılar. III. Selim’i tahttan indirerek yerine yarı deli bir padişah olan IV. Mustafa‘yı geçirdiler (1807).


Leave A Reply