İklim Mühendisliği Nedir? İklim Mühendisleri Hangi Alanda Çalışır, Ne İş Yapar?

0
Advertisement

İklim Mühendisliği Nedir, hangi alanda ilgilendir? Geleceğin mesleği İklim mühendisliğinin çalışma alanları, ne iş yapar, hakkında bilgi.

İklim Mühendisliği Nedir?

Jeomühendislik veya iklim müdahalesi olarak da bilinen iklim mühendisliği, genel olarak iklim değişikliğine karşı koymak için Dünya sistemlerinde kasti müdahale olarak tanımlanmaktadır. İklim mühendisliği bu noktada varsayımsal kalır; Bilim, yönetişim ve iklim mühendisliğinin etiği üzerine araştırmalar devam ederken, şu anda iklimi denetleme çabaları bulunmamaktadır.

Önerilen iklim tekniği yöntemleri genellikle iki farklı müdahaleye ayrılır: güneş jeomühendisliği ve karbondioksit giderme. Sera gazı giderme yaklaşımları, atmosferdeki sera gazlarını ortadan kaldırarak küresel ısınmayı engellemektir. Güneş radyasyonu yönetimi, Dünya’nın daha az güneş radyasyonu emmesini sağlayarak sera gazlarının etkilerini dengelemeye çalışır.

Güneş Jeomühendisliği Nedir?

Güneş ışıması (radyasyonu) yönetimi olarak da bilinen güneş jeomühendisliği, güneşten gelen ışığının küçük bir kısmını, dünyayı ısıtmadan, uzaya geri yansıtarak gezegeni soğutmak için önerilen bir yöntemdir. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltmadan, küresel ısınmayı geçici olarak yavaşlatabilir hatta tersine çevirebilir. Güneş jeomühendisliği atmosferdeki karbondioksit seviyelerini doğrudan azaltmaz, bununla birlikte atmosferik karbondioksit seviyelerindeki yükselişi yavaşlatacak bazı dolaylı etkileri olabilir. Güneş jeomühendisliğinin uygulanması için öne çıkan öneriler arasında, küçük parçacıkların üst atmosfere (stratosferik aerosol enjeksiyonu) enjekte edilmesi veya açık okyanus üzerindeki gökyüzünün aydınlatılması (deniz bulutunun parlatılması veya deniz gökyüzü aydınlatması) bulunmaktadır.

Karbon Dioksit (Sera gazı) Giderme Nedir?

Karbondioksidin giderilmesi, karbondioksidi atmosferden temizler ve on yıllarca, asırlarca veya bin yıllarca kilitler. Bu, küresel ısınmayı kalıcı olarak azaltabilir hatta tersine çevirebilir; ancak, insanlık sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmadığı sürece, uzun vadeli bir fark yaratmak için çok yavaş hareket eden ve pahalı olan bir yöntemdir. Sera gazı giderme teknolojilerine bazen negatif emisyon teknolojileri (NET) denir. NET’ler için bazı önemli fikirler arasında büyük yeni ormanların (ağaçlandırma) ekilmesi, karbon kütlesinin biyokütle kaynaklı enerji santrallerinde yakalanması ve ayrıştırılması, karbondioksiti atmosferden direk olarak emicek makinelerin inşa edilmesi yer almaktadır. Metan gibi diğer sera gazlarının yakalanması ve depolanması için benzer yöntemler, sera gazı giderimi olarak bilinir.

Advertisement

İklim mühendisliği, hem önemli bilimsel ve teknolojik belirsizlik nedeniyle, hem de araştırma ve herhangi bir potansiyel dağıtımda yer alan yönetişim zorlukları ve etik kaygılar nedeniyle tartışmalıdır.


Leave A Reply