İlköğretimin Amaç ve Önemi Nedir? İlköğretim Neden Önemlidir?

0
Advertisement

İlköğretimin Amacı ve önemi nedir? İlköğretimin amacı ile önemini detaylı bir şekilde anlatan ve açıklayan yazı. İlköğretim neden önemlidir?

Yaşasın İlköğretim Haftası

İlköğretim, çocuklarımıza okuma-yazma öğretir. Ailelerine, çevrelerine, milletine ve insanlığa faydalı olmak için hak ve ödevlerini tanıtır. Onlara istendik davranışlar kazandırır. Gerekli bilgi ve beceriler vererek, okuduğunu anlayan ve uygulayabilen, yurdunu, ulusunu seven, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yeni nesiller yetiştirir.

İlköğretim Haftası, milletçe okuma-yazma yarışına her yıl bir kez daha başlama haftasıdır. İlköğretim, bilginin temeli ve ilk basamağıdır. Yurdumuzun her alanda kalkınması, Atatürk‘ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi hedefine ulaşması ancak ilköğretimde başarılı olmamıza bağlıdır. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir, geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle tüm çocuklarımızın yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirmelerine fırsat vermek; temel bilgileri ve olumlu davranışları kazandırmak; vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgilerini bilinçlendirmek için, eğitim imkân ve ortamlarını hazırlamak zorundayız.

Çağımız, bilim, teknik ve bilgisayar çağıdır. Hatta öylesine teknolojiler geliştiriliyor ki artık 4. sanayi devriminin yaşandığı dünyanın artık eskisi gibi olmadığı günler yaşamaktayız. Dünya ulusları arasında sürdürülen ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik yarışta yerimizi alabilmek ve gelişmelere ayak uydurabilmek için, işe ilköğretimden başlamamız gerekir. Teknoloji çağını yaşadığımız bugünlere çocuklarımızı hazırlamak için, geçerliliğini yitirmiş, faydasız, ezbere dayalı ve yaratıcı gücü körletici bilgiler yerine, çağdaş, yaratıcı güçlerini geliştirici gözlem, araştırma ve deneyimlere dayanan bilgileri öğrenme ve öğretme sistemlerini geliştirip okullarımıza yaymak zorundayız.

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda en önemli unsur, yetişmiş insan gücüdür. Eğitim ve öğretime ileri dönük bir yatırım olarak baktığımızda, gelecekte büyük sorumluluklar taşıyacak çocuklarımızın, bu günden daha karmaşık teknolojileri kullanmak zorunda kalacaklarını görebiliriz. Bu hızlı tempoya kolay uyum sağlayacak gelecek nesilleri yetiştirmenin bilinç ve sorumluluğunu taşımalıyız.

Advertisement

İlköğretim Haftası Resmi Nasıl Çizilir?

İlköğretim, çocuğunuzun hayatındaki eğitimin temelidir çünkü onun karakterini oluşturacağı aşamadır, hayatında ortaya çıkan farklı durumlarla yüzleşmek için ihtiyaç duyacağı temel beceriler, onun için değerler ve beceriler öğrenecektir. Teknolojik ilerlemeler ve ara bağlantılar sayesinde dünyanın her geçen gün yaşadığı değişimler göz önüne alındığında, eğitim sistemi de yeni ihtiyaçlara uyum sağlamak zorunda kaldı.

Buna her gün aranan rahatlığı da eklemek gerekir, çünkü birçok ebeveyn, zorlayıcı bir durumla karşılaşmamak için çocuğunun ne istediği konusunda hoşgörülü olmaya başvurur. Çocukları bilgiye yaklaştırmak için yeni metodolojilerden yararlanmaya çalışan okullardaki eğitimdir, oyun (içlerinde doğuştan gelen bir şey) yoluyla, öğretmen etkileşimden ve dünyadan yararlanmak için kendi rahatlık alanını terk eder. Çocuğun ilgisini çekebilir ve hareket, oyun ve spor gibi bir gerçeklikten gerekli öğrenmeyi elde edebilir.

Çocuğunuzun ihtiyaç duyacağı becerilerin sizin öğrenmeniz gerekenlerden farklı olduğunu unutmayın. 1. ve 5. sınıflar arasındaki eğitimin amacı, ortak eğitime dayalı bireysel gelişim ve kişisel dengedir. Temel eğitim, çocukların geleceğini belirleyecek olan orta ve yüksek öğrenimle yüzleşmeleri için doğru okuryazarlıklarını sağlar, ancak bunun için elbette okuma, yazma, temel matematik ve gelişmeleri için bazı önemli kültürel kavramları öğrenmeleri gerekir.


Leave A Reply