İngiliz Müzik Sanatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İngiliz müziği ile ilgili bilgiler ve sanatçılar hakkında da kısa bilgiler.

13. yüzyılda müzik, tutucu bir tavır gösteren kiliseye yakından bağımlıydı. Gezici müzikçiler ve halk ozanlarının müzikleri ise din dışı nitelikteydi. Britanya’nın ilk büyük bestecisi John Dunstable (1370-1453) Avrupa etkisini bir ölçüde, çağdaşı Lionel Power ile paylaştı. Dindışı ürünlerin yanı sıra kilise müziği geleneği sürdü; John Taverner (1495-1545), Christopher Tye (1500-1573), Thomas Tallis (1505-1585) gibi sanatçılar Britanya’ nin yeni Dua Kitabı ile sözlerin yeteri kadar anlaşılır olmasına duyulan gereksinme doğrultusunda besteler yaptılar.

Bu dönem sanatçıların kimileri İskandinav ülkeleri müziğinden etkilendiler. 1649-1660 arasında süren Cumhuriyet döneminde kilisenin kısıtlaması altında bulunan müziğe Restorasyon, Avrupa’dan yeni etkiler getirdi.Maskeyle yapılan gösteriler ve operalar halk tarafından tutulmaya başlandı. Bu dönemde yetişen Henry Purcell’in (1659-1695) ölümünden sonra, ulusal müzik durakladı. 1726’da Britanya yurttaşı olan George Frederick Handel (1685-1759) yarım yüzyıl boyunca ülkenin öteki müzikçilerini gölgede bıraktı; daha sonra gelen kuşaklar da onu taklit ettiler. 1728’de Britanya’da yaşayan başka bir Alman kökenli sanatçı olan John C. Pepusch, İtalyan sanatının etkisinde Dilenci Operası’nı besteledi. Tiyatro eserleri besteleyen sonraki kuşaktan John Piper (1903), Graham Sutherland (1903-1980) ve Victor Pasmore (1908) doğa görünümlerini Thomas Arne (1710-1778) günümüze gelen bazı ürünleriyle tanınır.

18. yüzyılda Britanya kendi müziğini üretme yerine yabancı sanatçılara kapılarını açmayı yeğledi. Bu sanatçıların başında Johann Christian Bach, Joseph Haydn ve Wolfgang A. Mozart gelir. 19. yüzyılda da Britanya müziği suskunluk dönemi sürdürdü. Beethoven, Brahms ve Wagner‘in müziklerine karşılık Britanya’da hiçbir etkinlik görülmedi. Ancak, 19. yüzyılın sonunda Edward Elgar dünya çapında bir üne erişti. Bu dönemde Britanya müziği canlandı. 20. yüzyıl bir döneme ve araştırma dönemi oldu. 20. yüzyıl sanatçılarını gruplara ayırmak ve okullar altında toplamak olanaksızdır.


Leave A Reply