İnsan Hakları Düşüncesi Nasıl Ortaya Çıktı? Sebep Olan Olaylar Nelerdir?

0
Advertisement

Zaman içerisinde insan hakları düşüncesi nasıl ve hangi sebeple ile ortaya çıkmıştır konusu, İnsan Hakları Düşüncesi Nasıl Ortaya Çıktı?

İnsan Hakları Düşüncesi

İnsan Hakları Düşüncesinin Ortaya Çıkışı

Yeni Çağ’a kadar kurulan devletlerde bugünkü anlamda herkes için geçerli olan insan hakları yoktu. Örneğin soylular insanları köle olarak çalıştırabiliyorlardı. Köle olanlar mal gibi alınıp satılıyor, insan bile sayılmıyordu.

En temel insan hakkı olan yaşama hakkı tarih boyunca sık sık ihlal edilmiştir. Günümüzde demokratik devletler yaşama hakkının korunması için tedbir almaktadır. Örneğin; uluslararası hukuk anlayışı ile “savaş suçlusu” kavramı ortaya çıkmıştır. Ayrıca savaş zamanlarında işlenen suçlarla ilgili olarak savaş suçları mahkemeleri kurulmuştur.

İnsan hakları düşüncesi tarih boyunca adım adım gelişmiş, bugünkü önemini zaman içinde gelişerek kazanmıştır, insanların eşit haklara sahip olmaması, beraberinde güvencesi olmayan ve hakları sınırlı olan sıradan insanların “eşit haklara sahip olma” mücadelesini getirmiştir.

Advertisement

Fransız Devrimi, oluşumu ve dünyaya yaydığı ilkeler açısından insan hakları konusunda bir dönüm noktasıdır. Çünkü “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi” yalnız Fransızlar için değil, dünyadaki herkes için geçerli hakları ilan ediyordu.


Leave A Reply