İslamiyet İle İlgili Kısa Özet Bilgi, İslamiyet Genel Anlatımı

0
Advertisement

İslamiyet nedir, müslümanlar neye inanırlar? İslamiyetin doğuşu, ibadetleri, namaz, inanışları, tarihçesi ile ilgili bilgi.

İslam'da Amel

İslamiyet İle İlgili Kısa Bilgi

İslamiyet, Hristiyanlıktan sonra dünyada en yaygın ikinci dindir. İslamiyet’e inananlara Müslüman adı verilir.

Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere, dünyada bir milyardan fazla Müslüman yaşar. Her şeyin yaratıcısı olan tek bir Allah’a inanırlar. İslamın kelime anlamı “boyun eğmektir” ve İslam dinine gönülden bağlı olanlar, Allah’ın dediklerine uygun bir yaşam sürmeye çabalarlar.

İSLAMİYETİN DOĞUŞU

İslamiyet; 570 yılında Mekke’de dünyaya gelen Hz. Muhammed ile başlar. 40 yaşına geldiğinde, Allah’ın vahiy meleği olan Cebrail tarafından ilk vahiy kendisine iletilmiştir. İslam dinin temelini Kur’an-ı Kerim’de yer alan, Allah’ın buyrukları oluşturmaktadır. Diğer büyük dinlerin kitaplarından farklı olarak, Kur’an-ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. İslam dini, insanlara -getirdiği güzel ahlak ve alışkanlıklar nedeniyle, dünya çapında yayılmıştır.

Kabe

Advertisement

HAC

Hac vazifesi İslami takvimin 12. ayında (Kurban Bayramı günlerinde) yerine getirilir. Dünyanın her tarafından yaklaşık iki milyon Müslüman, hac vazifelerini yerine getirmek için Mekke’de toplanır. Hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara hacı adı verilir.

İSLAMİ HUKUK

İslami hukuk ya da şeriat Müslümanlar için çok önemlidir. Kaynağı; başta İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran olmak üzere, Hz. Muhammed ve diğer İslam büyüklerinin yaşarken sergiledikleri tutum ve davranışlardır. Müslümanların temel görevlen İslam’ın beş şartı adı altında düzenlenmiştir; iman etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek.

namaz

NAMAZ

Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yere cami adı verilir. Günde beş vakit kılınan namaza çağrı, minareye çıkan müezzinlerin ezan okumasıyla yapılır. Cuma namazları dışında, Müslümanların namaz kılmak için camiye gitmelerine zorunlu değildir, temiz olmak kaydıyla her yerde namaz kılabilirler.

İSLAMIN BEŞ ŞARTI

***Allah’tan başka tanrı yoktur ve Hz. Muhammed onun elçisidir (Kelime-i şehadet getirmek).

***Kıbleye dönülecek şekilde namaz kılınmalıdır.

Advertisement

***Ekonomik gücü yerinde olanlar fakire zekat vermelidir.

***Ramazan ayı boyunca oruç tutulmalıdır.

***Sağlık ve ekonomik yönden bir engel bulunmuyorsa, en az bir kere, hac ziyareti yapılmalıdır.


Leave A Reply