İşportacı Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0

İşportacılık mesleği nedir? İşportacı ne iş yapar, İşportacılık mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

isportaciİşportacı

Advertisement

İşportacı, akla gelmeyecek kadar çeşitli ve ucuz eşyaları kalabalık caddelerde halka sergiler ve hiç ihtiyacı olmayanlara bile satmayı başarır.

Arnavutçadan gelme işporta kelimesi, gezgin satıcıların kullandığı sedye veya yayvan el sepetine, işportacı da bu sepetle dolaşan satıcılara verilen ad olarak dilimize yerleşmiştir. İşportacı, kalabalık caddelerde, köşebaşlarında, mağaza önlerinde mallarını sergileyerek, garip bağırışlar ve haykırışlarla gelip geçenlerin ilgisini çeker. «Asrın harikası» portakal sıkacağını, bütün böceklerin soyunu kurutaç haşarat tozunu, ilmin en büyük buluşu olan leke ilâcını, «evlâdiyelik» dolma kalemlerini veya bıçak bileme âletini satmak için, en şüpheci ve çekingen alıcıları bile inandırabilecek delillerle en etkili sözleri bulmakta çok ustadır. İşini bilen bir işportacı, sattığı malın bulunmaz bir nimet, kaçırılmaz bir fırsat olduğuna inandırarak, köpeği olmayan birine tasma, kuşu olmayan birine de kuş yemini rahatlıkla satabilir.


Leave A Reply