John Locke Liberalizmin Babasından Hayata Dair Güzel Sözler (Resimli)

0

Liberalizmin Babası John Locke’dan felsefesini yansıtan hayata dair anlamlı ve güzel sözler, John Locke resimli güzel sözleri.

John Locke

John Locke

“Liberalizmin Babası” olarak da bilinen John Locke, bir İngiliz doktor ve filozof idi. Aydınlanma Çağı’nda, en etkili ve seçkin düşünürlerden biri olma ününü korudu. Siyaset felsefesinin ve bilgi teorisi ile ilgilenen bilim dalı olan Epistemolojinin geliştirilmesinde rol aldı. Çalışmaları, Jean-Jacque Rousseau ve Voltaire gibi bazı ünlüleri etkiledi. Teorileri Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer aldı. Locke’un teorileri romanlarında ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Eğitimin bir beyefendi yolculuğunun başlangıcı olduğu gerçeğine ateşli bir inancı vardı. Felsefesi ve teorileri çalışmalarına yansır ve yüzyıllar boyunca yoğun bir şekilde alıntı yapılmıştır. John Locke’un düşünme, eylemler, bilgi, yorumlar, okuma, hakikat, mizah, eşitlik, savunma, özgürlük, bağımsızlık, cesaret, para, felsefe, yaşam ve inanç hakkındaki bazı ünlü sözleri, düşünceleri ve alıntılarını paylaşıyoruz.

John Locke Sözleri

 • ***Okuma, aklı yalnızca bilgi materyalleriyle donatır; Okuduklarımızı bizim yapan düşüncelerimizdir.
  John Locke
 • ***Her şey zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.
  John Locke
 • ***Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.
  John Locke
 • ***Canavarlar soyut değil.
  John Locke
 • ***Acı veren ve acıyı sürekli hale getiren ruhlarımızdır.
  John Locke

John Locke Sözleri

 • ***Her insanın kendi kimliğinde mahfuz bir mülkiyeti vardır. Buna kendi dışında hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Bedeninin emeği, ellerinin işi tamamen kendisine aittir.
  John Locke
 • ***Daha önce de söylendiği gibi, doğası gereği, tamamen özgür, eşit ve bağımsız olan insanlar, bu mülkün dışına çıkarılamaz ve kendi rızası olmadan başkasının siyasal gücüne tabi tutulamaz.
  John Locke
 • ***Servet için bin yol var, fakat cennete sadece bir yol var.
  John Locke
 • ***İnsanın işi mutlu olmaktır.
  John Locke

John Locke Sözleri

 • ***Doğuştan bilgi yoktur. İnsan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levhadır.
  John Locke
 • ***Doğanın en güzel ilacı uykudur.
  John Locke
 • ***Bütün dünya bir türlü konuşup başka türlü eylemde bulunuyor.
  John Locke
 • ***Bir çocuğun beklenmedik sorularından öğrenilmesi gereken, çoğu zaman yetişkinlerin söylemlerinden daha fazladır.
  John Locke

John Locke Sözleri

 • ***Doğa kanunları Tanrı’nın emirleridir. Onlar olmasa, biz ahlakı dayandıracak bir temel bulamayız.
  John Locke
 • ***Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.
  John Locke
 • ***Zaman elimize bırakılmış bir hazinedir.
  John Locke
 • ***Buradaki işimiz her şeyi bilmek değil, davranışlarımızı ilgilendirenleri bilmek.
  John Locke
 • ***Şans, diğer erdemlerin bekçisi ve desteğidir.
  John Locke

John Locke Sözleri

 • ***Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını bilmediğimiz iki durumdur.
  John Locke
 • ***Ebeveynler, akarsuyun neden acı olduğunu merak ediyorlar, kendileri çeşmeyi zehirlerken.
  John Locke
 • ***Bütün zenginlik emeğin ürünüdür.
  John Locke
 • ***Seni endişelendiren, ustalaştırır.
  John Locke
 • ***İnsanların siyasi topluma girmelerinin nedeni, mülkiyetlerinin korunmasıdır.
  John Locke
 • ***Bir insana hata ettiğini göstermek başka, ona hakikati kabul ettirmek başka şeydir.
  John Locke
 • ***Gerçeği incelemeden kabul eden kimse, gerçeğin kendisini değil, başkaları tarafından anlatılmasını kabul etmiş olur.
  John Locke

John Locke Sözleri

 • ***Tuhaf , biz insanlar bukalemun gibiyiz. Ahlaki değerlerimizin rengini, çevremizdekilerinkine bakarak seçiyoruz.
  John Locke
 • ***Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.
  John Locke
 • ***Yeni görüşler her zaman şüphe yaratır ve genellikle karşı çıkılır, bir sebep olmadan, sadece sıradan olmadıkları için.
  John Locke
 • ***Dünyaya karşı tek savunma onun hakkında tam bir bilgidir.
  John Locke
 • ***İsyan halkın hakkıdır
  John Locke

John Locke Sözleri

 • ***Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.
  John Locke
 • ***Erkeklerin eylemlerini daima düşüncelerinin en iyi tercümanları olarak gördüm.
  John Locke
 • ***Şimdi, bunu dostluk ve kibarlık içinde yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, “din” bahanesiyle diğer insanlara zulm eden, yaralayan, işkence yapan ve öldürenlerin vicdanlarına itiraz ediyorum.
  John Lock
 • ***Eğer bir insan doğru yoldan ayrılırsa, bu onun kendi talihsizliğidir, bu durumun size hiçbir zararı yoktur; bu hayatta yapıp ettiklerinin öteki dünyada onu perişan etmesi beklendiğinden, onu cezalandırmanız gerekmez.
  John Lock

Leave A Reply