Kaba Nedir? Sözlük Anlamları, Kaba İle İlgili Cümleler, Örnekler

0
Advertisement

Kaba nedir, sözlük anlamları, gerçek ve mecaz anlamları nelerdir? Kaba ile ilgili cümleler. İçinde kaba kelimesi geçen cümle örnekleri, örnek cümleler.

kaba

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Kaba Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. * Bu kaba davranışlarla bir kız tavlayabilmen mucize olur.
 2. * Bu ayakkabılar bu elbisenin altında çok kaba durmuş.
 3. * İnsanların bu kadar kaba olabildiklerine şaşırıyorum.
 4. * Eğer kaba davranmazsan istediğini yaptırabilme ihtimalin artar.
 5. * Kaba etlerine vurarak annesi onu cezalandırdı.
 6. * Dikişleri çok kaba olduğu için ona diktirmiyorum.
 7. * Müteahhit inşaatı kaba sıva halindeyken bırakıp, kaçtı.
 8. * Ses tonu çok kaba olduğu için çağrı merkezindeki işi alamadı.
 9. * Kaba kuvvet ile işlerini halletmeye alışan kişilere laf anlatmak çok zordur.
 10. * Kabaca bir dikdörtgeni andıran eyalet topraklarının kuzey-güney uzunluğu yaklaşık 650 km, doğu-batı uzunluğu yaklaşık 550 km, yüzölçümü 295.023 kilometrekaredir.

Kaba Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Kaba”
  1. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı
  “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” – Ö. Seyfettin
  2. Taneleri iri
  “Kaba çakıl.”
  3. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse)
  “Kaba, hantal, şivesiz bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar.” – R. H. Karay
  4. Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli
  “Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum.” – H. R. Gürpınar
  5. Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer
  6. Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü
  “Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı.” – O. C. Kaygılı
 • “kabasını almak ”
  1. biçim verilecek bir maddenin gereksiz yerlerini gidermek
  2. bir yeri veya bir şeyi gelişigüzel, üstünkörü temizlemek
 • “kababurun ”
  Sazangillerden, ırmak ve göllerde yaşayan, eti kılçıklı küçük bir balık (Chondrostoma nasus)
 • “kaba but”
  Kıç
  “Kimi azık torbasını, kimi yanındakinin kaba budunu yastık yapmıştı kafasına.” – R. Enis
 • “kabadayı ”
  1.Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse
  “Ramazan, sertliği, zulmü ile ün salmış bir kabadayı idi.” – H. E. Adıvar
  2. Yürekli
  “Doğrusu kabadayı çocuktur.”
  3. Bir şeyin en iyisi, başta geleni
  “Bunun en kabadayısı yüz bin lira.”
 • “kaba düzen ”
  1. Şöyle böyle, üstünkörü yapılan iş
  2. Çalgıları pes seslere akort etme işi
 • “kaba et ”
  Kıç
 • “kaba kâğıt”
  Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt
 • “kabakulak”
  Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık, kabaşiş, yazma (I)
  “Her ikisi de şimdiye değin kabakulak geçirmemiş olduklarından, uzak durmaları gerekiyordu kardeşimden.” – E. Şafak
 • “kaba kurgu ”
  Filme son biçimini vermek üzere seçilen çekimlerin, senaryodaki sıralanışa göre birbirine eklenerek oluşturulan ilk kurgusu
 • “kaba kuşluk”
  Öğleden bir iki saat önceki zaman
 • “kaba kuvvet ”
  Bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
 • “kaba saba ”
  1. Görgüsüz
  “Bir kaba saba, utangaç köy delikanlısının gözlerini yumarak öptüğü eller arasında benimki de vardı.” – R. N. Güntekin
  2. Özensiz
  3. Görgüsüz bir biçimde
  “İnsanların kaba saba davranabildiklerini görmüştü görmesine de, bir şehrin küstahlığına ilk kez tanık oluyordu.” – E. Şafak
 • “kaba sakal ”
  Gür ve geniş sakallı
 • “kaba sıva ”
  İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
 • “kaba sofu ”
  Dinî kuralları yanlış yorumlayarak ibadet ve düşüncede aşırılığa kaçan kimse
  “Kaba sofular bir zamanlar uygarlık düşmanlığını, yabancı dil düşmanlığı ile birleştirmişlerdi.” – H. Taner
 • “kaba su”
  Kireçli, içilemeyen ve sabunu köpürtmeyen su
 • “kabaşiş ”
  Kabakulak
 • “kabataslak ”
  Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten
  “Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık.” – A. K. Tecer
 • “kaba tekne ”
  Denizde seyretmeye, sefere uygun olmayan tekne
 • “kaba yapı ”
  Bir binayı dış etkenlere karşı koruyup ayakta tutan temel, ana duvar, kiriş, çatı vb.nden oluşan asıl gövde
 • “kaba yel ”
  Lodos


Leave A Reply