Kars Ani Tarihi, Harabeleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kars ilinin Ani harabeleri, tarihçesi, tarihi, kalıntıların özellikleri, başlıca yapılar hakkında bilgi. Ani hrbeleri nerededir ve tarihi nasıldır?

Ani Harabeleri

Ani Harabeleri

Ani; Kars İli’nin 45 km doğusunda, Arpaçay Vadisi yakınında eski yerleşim alanı; Arpaçay İlçesinin Başgedik Bucağı’nda köydür.

Tarih: Yerleşim alanı olarak geçmişi İsa’dan önceye dayanan yerleşme, gerçek önemini ortaçağda kazandı. Bu yöreye kadar uzanan Emevi egemenliğini kabul etmek zorunda kalan Kamsarakan ve Bagratuni hanedanları yörede saltanat sürdüler. 10. yüzyılda Bagratunilerin başkenti olarak bayındır bir kimliğe büründü, 1044’te Bizans egemenliğine girdi. Selçuklu Sultanı Alparslan 1064’te kenti ele geçirdi ve denetimini Şeddadilere bıraktı. 1124’te Gürcüler tarafından ele geçirildi, 1239’a kadar Gürcülerin elinde kaldı ve bu tarihte Moğolların eline geçti. 1319’da bir depremle yıkıma uğradı. Bu tarihten sonra önemini yitirdi ve bir yıkıntı olarak günümüze kadar ulaştı.

Tarihsel Eserler:

Selçuklu egemenliğine geçtiği döneme kadar çeşitli topluluklar tarafından yerleşim alanı olarak seçilen Ani’de Prof. Dr. Marr’ın 1892-1893; Prof. Dr. Kemal Balkan’ın 1965’te yaptığı araştırmaların dışında sistemli bir araştırma henüz yapılmamıştır. Türk dönemi öncesinde yapılmış başlıca yapılar şunlardır: Surlar, Surp Gregor Kilisesi, Büyük Katedral, Çoban Kilisesi, Keçeli Kilise, Havariler Kilisesi, Altıgen Martyrion. Bunların yanında yıkıntı halinde birkaç yapı daha vardır. Çoğu yıkıntı halinde olan bu yapılardan günümüze ulaşan Türk yapıları da şunlardır: Ebul Muammeran Camisi, Menuhçehr Camisi, Selçuklu Kervansarayı.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply