Koagülasyon (Pıhtılaşma) Yöntemiyle Ayırma Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Heterojen karışımları koagülasyon, pıhtılaşma yöntemi ile ayırma nedir, nasıl yapılır? Koagülasyon yöntemi ile ayırma örnekleri.

Çok küçük tanecikli katı maddeler içeren süspansiyonlardan ve koloit özellikteki sıvı katı karışımlarından katı tanecikleri süzme yöntemi ile ayırmak çok kolay değildir. Bunun yerine sıvıda asılı duran katı taneciklerinin bir araya gelerek büyük tanecikler oluşturması sağlanır. Tanecik kümesi yeteri kadar büyüdüğünde sıvıda daha fazla asılı kalamaz ve karışımın dibine çöker. Böylece katı tanecikleri ayrılmış olur.

Koagülasyonda kimyasallar yardımıyla sıvıdaki küçük tanecikler bir araya gelerek çökebilecek kadar büyük tanecikler oluşturur ve çöker.

Bir sıvıda askıda bulunan çok küçük katı taneciklerinin karışıma kimyasal maddeler (koagülant) eklenmesiyle yumaklar hâline getirilerek çöktürülmesine koagülasyon (pıhtılaşma) denir.

Koagülasyon içme suyu arıtımında yaygın olarak kullanılan arıtma yöntemlerinden birisidir.

Sudaki istenmeyen maddelerin büyük bir kısmı koloidal hâlde bulunur. Bunların boyutları \displaystyle {{10}^{-6}}-{{10}^{-9}} m arasında değişir ve çöktürme veya süzme yöntemleri ile sudan temizlenemezler. Bu kolloidler genellikle suya istenmeyen renk, koku ve tat verirler. Bu nedenle sudan uzaklaştırılmalıdırlar. Koagülasyon yöntemi suları bu maddelerden temizlemenin en etkili yöntemlerinden biridir.

Koagülasyon yöntemi sulardan;

  • Anyonik ve organik bileşiklerin giderilmesi
  • Renk giderilmesi
  • Tat ve koku oluşturan maddelerin giderilmesi
  • Alg ve planktonların giderilmesi gibi amaçlar için uygulanır.

Kirli suyun koagülasyonunda suya eklenen bazı kimyasallar sudaki istenmeyen koloit hâldeki katı taneciklerinin kümeleşerek çökmesini sağlar.

Koagülasyonda kullanılan kimyasallar temizlenmek istenen suyun yapısına ve çöktürülücek katının türüne göre değişiklik gösterir. Aşağıda kogülasyonda yaygın olarak kullanılan bazı kimyasallar verilmiştir.

Kimyasal Madde Formülü
Alüminyum sülfat \displaystyle A{{l}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3}}.14{{H}_{2}}O
Sodyum alüminat \displaystyle NaAl{{O}_{2}}.n{{H}_{2}}O
Demir (III) klorür \displaystyle FeC{{l}_{3}}.6{{H}_{2}}O
Demir (III) sülfat \displaystyle F{{e}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3}}.9{{H}_{2}}O
Demir (II) sülfat \displaystyle FeS{{O}_{4}}.7{{H}_{2}}O
Sönmüş kireç \displaystyle Ca{{\left( OH \right)}_{2}}
Sönmemiş kireç \displaystyle CaO

Leave A Reply