Kurban İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0

İçinde kurban kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Kurban hakkında deyimler ve anlamları.

uğruna ızdırap veya büyük üzüntü, sıkıntı çekmek, zarara girmek, ölmek: Üçümüzün müşterek kurbanı olduğumuz acı bir devir, bahçenin tatlı havasını ağırlaştırmıştı. -H. E. Adıvar.
hileli, dalavereli bir iş sonunda zarara uğramak: “İşi bu kadar sağlama almış olduğu hâlde, dışarıda entrikaya kurban gidiyormuşçasına ağlamaklı… -H. Taner.
komplo yoluyla zarar görmek.
suçsuz yere ölmek, zarara uğramak: Muhakkak bir ihanete kurban gitmiştir. -F. F. Tülbentçi.
1) aşırı sevgi ve hayranlık anlatan bir söz: Kurban olayım, ne güzel memleket! 2) yalvarma sözü: Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. -M. A. Ersoy.
can kaybına uğramak: Arada bizim gibi birkaç kurban verilebilir.” -F. R. Atay.
başına geleceklerden habersiz olan: “Kâh yollarda tabur olmuş yürüyorlar, kâh garlarda, istasyonlarda kurbanlık koyun gibi bekleşip duruyorlardı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
bir hile, düzen sonunda zarara, iftiraya uğramak: “Yakalanan bir komşunun garazına yahut bir el birliğine yahut da bir oyununa kurban gitmiştir.” -S. F. Abasıyanık.
bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz: “Maşallah” şu güzelliğe bak Ruhsar, Yaradan’a kurban olayım. -A. İlhan.
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Yorum yapılmamış

Reply To özlem Cancel Reply