Kuyruk İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Kuyruk Geçen

0
Advertisement

İçinde kuyruk kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Kuyruk hakkında atasözleri, deyimler.

Kuyruk İle İlgili Deyimler Atasözleri

Kuyruk İle İlgili Deyimler Atasözleri

Deyimler

 • kuyruk çekmek
  gözün çevresine kalem veya sürme ile çizgi çekmek: ‘Zehra elinde kalem, gözlerine kuyruk çekiyordu.’ -A. İlhan.
 • kuyruk olmak
  arka arkaya dizilmek, sıralanmak.
 • kuyruk sallamak
  yaltaklanmak: ‘Gül gibi yavrusunu bırakıp da evlenecekmiş. Kuyruk sallaya sallaya oğlumu öldürttü.’ -Y. Kemal.
 • kuyruk yapmak
  uzun ve peş peşe bir sıra oluşturmak: ‘Ama hâlâ bilet var diye bekleyen en aşağı beş bin kişi güzel bir kuyruk yapmışlar.’ -B. R. Eyuboğlu.
 • (birinin) kuyruğuna basmak
  birini incitip saldırıda bulunmasına yol açmak, tahrik etmek.
 • (birinin) kuyruğuna teneke bağlamak
  1) biriyle aşırı derecede alay etmek; 2) birini, herkesin alay edeceği biçimde kovmak.
 • (birinin) kuyruğunu kıstırmak
  birini güç bir duruma düşürmek.
 • çekiver kuyruğunu
  argo ‘artık ondan hayır bekleme’ anlamında kullanılan bir söz: ‘Bir defa rakı adamın beynine vurdu mu çekiver kuyruğunu.’ -M. Ş. Esendal.
 • dananın kuyruğu kopmak
  beklenen veya korkulan sonuç gerçekleşmek: ‘İstediğimiz parayı vermezse işte o zaman dananın kuyruğu kopar.’ -Y. Kemal.
 • eşeğin kuyruğu gibi
  her zaman aynı durumda kalan, hiç değişikliğe uğramayan: ‘Benim aylığım eşeğin kuyruğu gibi ne kısalır ne uzar.’ -M. İzgü.
 • fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış
  1) ‘yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş’ anlamında kullanılan bir söz; 2) ‘kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış’ anlamında kullanılan bir söz.
 • göz (gözünün) kuyruğuyla bakmak
  göz ucuyla bakmak.
 • itin kuyruğunda
  tkz. pek çok, pek bol.
 • katır kuyruğu gibi kalmak
  bir işte ilerlemeden kalmak.
 • kuyruğa girmek
  ayakta arka arkaya durulan diziye girmek: ‘Ondan son-ra kuyruğa girenler, abdesthaneyi dörder dörder kullanmaya koyuldular.’ -Halikarnas Balıkçısı.
 • kuyruğu dikmek
  1) hayvan koşmaya, başlamak; 2) insan bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamak.
 • kuyruğu kapana kısılmak (sıkışmak)
  çok zor duruma düşmek.
 • kuyruğu titretmek
  argo ölmek: ‘Aklın varsa bu kahpe dünyada kuyruğu titretmeden çekmene bak!’ -O. C. Kaygılı.
 • kuyruğunu kısmak
  korkup sinmek.
 • kuyruğunu tava sapına çevirmek
  haddini bildirmek, gereken dersi vermek: ‘Sonra benim kuyruğumu tava sapına çevirirler efendim diye bağırıyor, masa başındaki erkândan tekrar yardım istiyor.’ -R. N. Güntekin.
 • uyuyan yılanın kuyruğuna basmak
  kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına fırsat vermek.
 • yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek
  uzun sürmüş bir işi bitirmek üzere olmak.

Atasözleri

 • eğreti kuyruk tez kopar
  temeli olmayan işlere güvenilmez.
 • kırkından sonra at olup da kuyruk mu sallayacak
  vakti geçmiş, artık işe yaramayacak durumda.
 • almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
  almayacağın bir şeye alacakmışsın gibi yakın ilgi gösterme, işinde çalıştırmayacağın kimseye çalıştıracakmışsın gibi umut verme.
 • arık ata kuyruğu da yüktür
  güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.
 • bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz
  çalıp çırpmayı alışkanlık edinen kimse yakalanıp ceza göre göre insanlıktan çıkar.
 • dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez
  kadın istek göstermezse, yüz vermezse erkek onun peşine düşmez.
 • domuzun kuyruğunu kes yine domuz
  yaradılıştan kötü olan kişinin şu, bu yönünü düzeltseniz de mayasındaki bozukluğu gideremezsiniz.
 • eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
  kimseyi ilgilendirmeyen işleri kendi kendine karar verip yapmalısın.
 • eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır
  durumunda, çalışmasında hiçbir gelişme görülmeyen kimseler için kullanılan bir söz.
 • garip itin kuyruğu bacağı arasında gerek (olur)
  sığıntı durumunda olan kişi, yabancı bir yerde hiçbir şeye karışmamalı, sessiz, kendi hâlinde yaşamalıdır.
 • it ite (buyurur), it de kuyruğuna
  işi yapmak istemeyen onu mutlaka başkasına ısmarlar.
 • it itin ayağına (kuyruğuna) basmaz
  başkasına kötülük etmek konusunda aynı şeyi düşünenler birbirlerini incitmezler.
 • kaybolan (zayi olan) koyunun kuyruğu büyük olur
  elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.
 • keçi geberse de kuyruğunu indirmez
  inatçı ölse de inadından vazgeçmez.
 • zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur
  elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.


Leave A Reply