Lale Devrinden Sonra Yapılan Islahat Hareketleri

0
Advertisement

Lale Devrinin sona ermesinden sonra yapılan ıslahat hareketleri ile ilgili bilgiler. Humbaracı Ahmet Paşa, ve III. Mustafa ve I. Abdülhamit devri ıslahatları.

lale devri

Lale Devrinden Sonra Yapılan Islahat Hareketleri

Askerlikte Yenilik, Humbaracı Ahmet Paşa:

Osmanlı devleti ilk kez I. Mahmut zamanında orduda yenilik hareketlerine girişti. O sırada İstanbul’da aslı Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa (Kont dö Boneval) isminde bir zat vardı. Daha önce Fransa ve Avusturya ordularında hizmet etmiş olan Ahmet Paşa, İstanbul’a gelerek Müslüman olmuş ve Osmanlı devletinin hizmetine girmişti. Ordumuzun topçu sınıfından olan Humbaracı ocağını düzenlediği ve yenilediği için kendisine Humbaracı adı verilmiştir.

Humbaracı Ahmet Paşa

Humbaracı Ahmet Paşa

Ahmet Paşa, Osmanlı ordusunda komutanlık yapmadı. Fakat ordumuzun eğitim ve öğretimi için çalıştı. Osmanlı devleti üzerindeki düşünçelerini ve ordumuzun gelişmesi için yapılması gereken işleri bildirir raporlar yazdı.

I. Mahmut da ilk kez memleketimizde bir Kara Mühendishanesi (Mühendishane-i Berrî-i Hümayun) açarak ordu subaylarının yetiştirilmesine çalıştı.

III. Mustafa ve I. Abdülhamit Zamanlarında Yapılan Islahat:

I. Mahmut’un ölümünden sonra (1754) yerine geçen III. Osman (1754 – 1757) silik ve geri kafalı bir padişahtı. Onun için zamanında hiç bir yenilik yapılmadı. Ondan sonra padişah olan III. Mustafa (1757 -1774) yenilik seven bir padişahtı. Bu amaçla Baron dö Tot adlı bir Macar’ı devlet hizmetine aldı. Baron dö Tot, Topçu ocağını ve tophaneyi düzeltti. Yeni toplar döktürdü. Sultan Mahmut tarafından açılmış olan Kara Mühendishanesinde dersler verdi. Sultan Mustafa da bu arada bir Deniz Mühendishanesi (Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun) açtırdı (şimdiki Deniz Koleji), donanmaya önem verdi.

Advertisement
Deniz Mühendishanesi

Deniz Mühendishanesi

Küçük Kaynarca antlaşmasından sonra I. Abdülhamit (1774 – 1789) ordudaki yenilik hareketlerine devam etti. Bu devrin büyük sadrazamlarından olan Halil Hamit Paşa, ordunun yenileşmesi için çok çalıştı. İstihkâm Okulunu açtırdı. Avrupa’dan birçok topçu subayı, ustası ve mühendisler getirtti. Fakat bu yenilik hareketlerini çekemeyenler, Halil Hamit Paşa gibi değerli bir devlet adamını öldürttüler. Bu suretle yenilik hareketleri aksadı ve ancak III. Selim (1789 – 1807) zamanında büyük ölçüde yeniden başladı. Bu suretle devletimiz Geniş Islahat Devri dediğimiz yeni bir devre girdi.


Leave A Reply