Lantan Nedir? Lantan Elementinin Özellikleri

0

Lantan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lantan elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik çizelgenin III B grubunun ilk elementidir. 1839’da Cari Gustav Mosander’ce serbest oksitten ayrılarak lantan oksit halinde bulundu. Gri renkli, dövülebilir yumuşak bir metaldir.

Advertisement

Sembolü: La
Atom Numarası: 57
Atom Ağırlığı: 138,9055
Elemet serisi: Lantanit

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü beyaz

PERİYODİK TABLO

Parlak bir alevle yanar, seyreltik asitlerden etkilenir, nemsiz ortamda kararır, sıcak su ile çok çabuk tepkimeye girer. Elementel karbon, azot, bor, selenyum, fosfor, kükürt ve halojenlerle doğrudan tepkime verir. Üç değerlikli olup tuzları renksizdir. Oksitleri, lantan-oksit (La2O3) ve lantan-hidroksit (La(OH)3) biçiminde sıralanabilir. En önemli lantan kaynakları % 38 ve % 25 lantan içeren bastnasit ve monatittir. Çakmak taşı yapımında kullanılan Misch metali % 25 kadar lantan içerir. Doğada katı halde bulunur. Beyaz renkli olan lantanoksit fotoğrafçılıkta, özel camların üretiminde, az miktarda lantan, katkı olarak demir döküm işlerine, lüks lambalarının gömleklerinin yapımında, sinema endüstrisinde, stüdyo aydınlatmalarında ve projeksiyon makinelerinde yaygın olarak kullanılır. Lantan ve bileşikleri orta derecede zehirli oldukları için dikkat edilmelidir.

Advertisement


Leave A Reply