Taylor Swift – Love Story Çevirisi

0

Taylor Swift Love Story Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Taylor Swift Love Story şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Taylor Swift

Kaynak : Wikimedia

Taylor Swift – Love Story Çevirisi

We were both young when I first saw you
Seni ilk gördüğümde ikimiz de gençtik
I closed my eyes and the flashback starts
Gözlerimi kapadım ve geçmişe döndüm
I’m standing there
Orada duruyorum
On a balcony in summer air
Bir yaz havasında balkondayım

Advertisement

See the lights, see the party, the ball gowns
Işıklara bak, partiye, havai fişeklere bak
I see you make your way through the crowd
Kalabalığın arasından yolunu bulduğunu görüyorum
And say hello
Ve merhaba dedin
Little did I know
Seni tanımıyordum bile

That you were Romeo, you were throwing pebbles
Sen Romeo’ydun, çakıl taşlarını atıyordun
And my daddy said, “stay away from Juliet”
Ve babam “Juliet’ten uzak dur” dedi
And I was crying on the staircase
Ve ben de merdivende ağlıyordum,
Begging you, please don’t go
Sana yalvararak, lütfen gitme.
And I said
Ve söyledim

Romeo, take me somewhere we can be alone
Romeo, beni yalnız kalabileceğimiz bir yere götür
I’ll be waiting, all there’s left to do is run
Bekliyor olacağım, geriye kalan tek şey kaçmak
You’ll be the prince and I’ll be the princess
Sen prens olacaksın ve ben de prenses olacağım
It’s a love story
Bu bir aşk hikayesi
Baby, just say yes
Bebeğim, sadece evet de

So, I sneak out to the garden to see you
Bu yüzden, seni görmek için usulca bahçeye çıkıyorum
We keep quiet cause we’re dead if they knew
Sessiz olmalıyız çünkü bilirlerse bizi öldürürler
So close your eyes
Gözlerini kapat
Escape this town for a little while
Bir anlık da olsa bu şehirden kaç

Advertisement

Oh oh
Oh oh
Cause you were Romeo, I was the scarlet letter
Sen Romeo olduğun için, ben de scarlet letter’dım (bir amerikan romanı)
And my daddy said, “stay away from Juliet”
Ve babam, “Juliet’ten uzak dur” dedi
But you were my everything to me
Fakat sen benim herşeyimdin
I was begging you, please don’t go
Sana yalvarıyordum, lütfen gitme
And I said
Ve söyledim

Romeo, take me somewhere we can be alone
Romeo, beni yalnız kalabileceğimiz bir yere götür
I’ll be waiting, all there’s left to do is run
Bekliyor olacağım, geriye kalan tek şey kaçmak
You’ll be the prince and I’ll be the princess
Sen prens olacaksın ve ben de prenses olacağım
It’s a love story
Bu bir aşk hikayesi
Baby, just say yes
Bebeğim, sadece evet de

Romeo, save me
Romeo, kurtar beni
They try to tell me how I feel
Bana nasıl hissedeceğimi anlatmaya çalışıyorlar
This love is difficult, but it’s real
Bu aşk zor fakat gerçek
Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess
Korkma, bu karmaşadan kurtulmayı başaracağız
It’s a love story
Bu bir aşk hikayesi
Baby, just say yes
Bebeğim, sadece evet de

Oh oh
Oh oh

I got tired of waiting
Beklemekten yoruldum,
Wondering if you were ever coming around
Acaba geliyor musun diye merak etmekten de.
My faith in you is fading
Sana olan inancım azalıyor,
When I met you on the outskirts of town
Seninle şehrin varoşlarında buluştuğumda.
And I said
Ve söyledim

Romeo, save me
Romeo, kurtar beni
I’ve been feeling so alone
Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki
I keep waiting for you, but you never come
Seni beklemeye devam ediyorum ama hiç gelmiyorsun
Is this in my head
Bu benim kafamda mı
I don’t know what to think
Ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum
He knelt to the ground and pulled out a ring
Yere diz çöktü ve bir yüzük çıkardı
And said
Ve söyledi

Advertisement

Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone
Evlen benimle Juliet, asla yalnız kalmak zorunda olmayacaksın
I love you and that’s all I really know
Seni seviyorum ve gerçekten bildiğim tek şey bu
I talked to your dad
Babanla konuştum
Go pick out a white dress
Git beyaz bir elbise al
It’s a love story
Bu bir aşk hikayesi
Baby, just say yes
Bebeğim, sadece evet de
Oh oh oh
Oh oh oh oh

‘Cause we were both young when I first saw you
Çünkü seni ilk gördüğümde ikimiz de gençtik


Leave A Reply