Manyeto Nedir?

0

Manyeto nedir? Manyeto ne işe yarar ve çalışma prensibi nedir?

BİR MANYETONUN KESİTİ
Bir U mıknatısının magnetik alanı içindi bir bobin vardı? Bu bobinde bir makara üzerine iletken bir telle birkaç sargı sarılmıştır Bu bobini elle döndürdüğümüz zaman bobinin içinden geçen magnetik akıda bir değişme olur Bu değişmeden dolayı da bobinde bir gerilim doğar. Bu gerilim, üzerine bağlandığı elektrik devresinden bir elektrik akımı geçirir Böylece taşınabilir bir araçla elektrik elde etmiş oluruz.

Sapı elle çevrilince, elektrik akımı doğuran bir alternatördür. Normal alternatörlerden farkı bir motorla döndürüleceğine, elle döndürülmesidir. Eski den telefonlarda akım elde etmek için kulla nılırdı. Bu çeşit telefonlara da «manyetolu telefon» denirdi. Bugün artık manyetolu telefonlar hemen hemen hiçbir yerde kullanılmamaktadır.

Advertisement

Manyetonun bir başka kullanma alanı da elektrikte ölçme tekniğidir. Birçok elektrik değerini ölçmek için bir akım geçirmek gerektiğinden, ölçü aletleri bir manyetoyla birlikte yapılır. Manyetonun kolu çevrilerek istenen devreden bir akım geçirilir. Böylece, istenen değer, aracın göstergesiyle okunur.


Leave A Reply