Melanezya Nerededir?

0
Advertisement

Melanezya denilen adalar topluluğu nerededir? Melanezya bölgesi ile ilgili olarakgenel bilgilerin verildiği yazımız.

melanezya haritası

Büyük Okyanus’un güneybatısında büyük bir takımadalar topluluğudur. Avustralya’nın bütün kuzeydoğu açıklarını bir yay gibi çevreler. Melanezya Adaları arasındaki en önemli takımadalar Bismarck, Salomon, Santa Cruz, Loyaute, Yeni Hebrid, Yeni Kaledonya ve Fiji takımadaları’dır. Yeni Gine’nin kuzeydoğusu da Melanezya’ya girer.

Yüzölçümü: 945.000 kilometrekare

«Kara Adalar» anlamına gelen Melanezya’ ya bu ad yerlilerinin Zenci’yi andıran siyah derilerinden ötürü verilmiştir. Aralarında oldukça açık derili olanları vardır. Yerlilerin saç biçimi de çok kıvırcıktan düze kadar çeşitli değişiklik gösterir.

Büyük Okyanus’ta geniş bir alana yayılmış bulunan Melanezya Adalarında orman ürünleri ile tarım adaların başlıca gelir kaynağıdır. Elde edilen ürünün başında şeker kamışı, bir çeşit patates, Hindistan cevizi, muz, yerelması gelir. Balıkçılıkla avcılık da ahalinin besinine yardımcı olur. Son dönemde turizmin de gelişmesi ile adaların gelirleri yükselmeye başlamıştır.

Advertisement

Yerliler Melanezyaca konuşur. Bu dil Malayo-Polinezya dil ailesindendir. Salomon Adaları’nın iç kesimlerinde, Yeni Gine ve Yeni Britanya Adaları’nda Papuaca konuşulur Papuaca konuşanlar Melanezya’nın ilk yerlileridir. Papuaca da, Melanezyaca da bundan 4-5.000 yıl önce Çin’in güney kıyılarında konuşulan bir dilden türemiştir.

Melanezya yerlileri daha çok küçük topluluklar halinde yaşarlar. Pek seyrek olarak büyük siyasi bir topluluk meydana getirirlerse de, gene de köyler birbirine bağlı değildir. Sürekli barış yerlilerin ilkesidir. Bir köyde üstün kabiliyetlerini gösteren, çevresindekilere kabul ettiren kimse o topluluğun başkanı olur.

Melanezyalılar, ölenlerin ruhlarının aralarında yaşadıklarına, sanki hayattaymış gibi her işlerine karıştıklarına inanırlar.


Leave A Reply