Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet İle İlgili Sözler, 29 Ekim Atatürk Sözleri

0
Advertisement

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet’in kurulması ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri. Atatürk Cumhuriyet sözleri.

Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkında Sözleri

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük hayali Türkiye’de bir cumhuriyetin kurulması idi. Osmanlı döneminde ülkenin büyük emperyalist devletler tarafından parçalandığı ve paylaşıldığı dönemlerde dahi en büyük hayalinin Cumhuriyet olduğunu yakın arkadaşlarına aktarmış ve bu konuda da başarıya ulaşmış ve ülkemizin bugünkü günlere gelmesini sağlamıştır.

Aşağıda resimli olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler yer almaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Atatürk Sözleri

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyet’i kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Advertisement

Benim ölümlü bedenim bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa değin yaşayacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Cumhuriyet; düşünce, bilim, beden bakımlarından güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
  • Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; Cumhuriyet erdemdir.
  • Gerektiğinde kurumlarımızı savunmak için gerekli olanı yapmağa hazırız

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar güçlü olur.

Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Advertisement

Cumhuriyetimiz öyle zannolduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız.

Türk ulusunun yaradılışına ve alışkanlıklarına en uygun düşen yönetim, Cumhuriyet yönetimidir. Bir yıllık yaşam, bu gerçeği bütün açıklığıyla kanıtlamıştır. Türk ulusu egemenliğini en yaygın biçimde belirten yeni yönetime kavuşuncaya değin hep eldeki siyasal kurumlara yabancı kalmıştır. Bunda ne denli haklı olduğunu anlamamış kimse yoktur sanırım. Çünkü, geçmişin kurumları başından sonuna değin ulusun başında yumruk tutan bir sürü zorbalar kadrosundan başka bir şey değildir. (1924).

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederi. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lazımdır.

Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıklı uygulamasını yapan hükümet biçimi, Cumhuriyettir.

Cumhuriyet Atatürk

Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

Cumhuriyet yönetimi dernek, demokrasi sistemiyle devlet biçimi demektir. Biz Cumhuriyet’i kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği olacaktır. (1933)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Onlar, kolaylıkla anlamayacaklar ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünde zerre kadar uzaklaşmasına imkan kalmayacak surette muhafazasını mecburi kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilan olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.

Cumhuriyet, düşünce, bilim, beden bakımlarından güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Advertisement

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

Türk Ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir.

Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yolda bulundukça her düşünceye saygı duyarız. Bütün inançlar bizce saygıya değer.


Leave A Reply