Natüralizm Ne Demek?

0
Advertisement

Natüralizm (Doğalcılık) akımı nedir, nasıl doğmuştur ve neyi ileri sürmektedir. Natüralizm akımı ile ilgili sanatçılar ve eserlerine örneklerin de yer aldığı yazımız.

Naturalizm resim sanatına bir örnek : William Bell Scott - Demir ve Kömür isimli tablosu

Naturalizm resim sanatına bir örnek : William Bell Scott – Demir ve Kömür isimli tablosu

NATÜRALİZM [Doğalcılık], bir felsefe ve edebiyat terimidir. Felsefedeki anlamına göre natüralizm doğayı her şeyin üstünde bir kudret sayan görüştür. Buna göre, yaratılmış olan, doğanın yapısında bulunan her şey kendi kendisinin yaratıcısı olmuştur ve olmaktadır. Her şey, bu arada insan da, anlaşılmasını, açıklanmasını doğanın kendisinde, sürekli kanunlarında bulur. Doğada üstün hiçbir kuvvet yoktur. Doğanın dışında da hiçbir kuvvet bulunmaz. Her şey doğada başlar, doğada biter. Bu görüş, XVII. yüzyılda Fransa’dan başlayarak yayıldı. Rabelais gibi yazarlar, filozoflar bu düşüncenin yayıcısı oldular.

Edebiyatta «natüralizm» kelimesi iki anlamda kullanılır: Biri, geniş anlamı ile ileri bir realizm (gerçekçilik); öbürü, daha dar anlamı ile, edebiyatta bilimciliktir. Gerçekten de, XIX. yüzyılın ortalarına doğru, toplumlar, bilim yolundaki ilerlemeler dolayısı ile, artık edebiyatçılar tarafından idare edilir bir kalabalıklar yığını olmaktan çıkmıştı. Daha Önce ki yüzyıllarda fikir adamları, edebiyatçılar, halkı geniş ölçüde etkiliyorlardı. Voltaire gibi, Kant gibi filozofların aynı zamanda birer edebiyat adamı olmaları bunu sağlıyordu. Bilim ilerleyip de ihtisaslar derinleşince, edebiyat bilimin etkisi altına girdi, edebiyat, toplumu, toplum olaylarını gözleyerek bunu gerçekte olduğu gibi yansıtma yolunu tuttu. Buna örnek olarak Gustave Flaubert‘in «Salammbo» adındaki romanını gösterebiliriz Yazar, Afrika’daki çöl akşamlarının ışık değişimlerini incelemek için Kuzey Afrika’ya gidip olayları kendi gözü ile görmüş, eserini ondan sonra yazmıştı. Gerçekçiliğin bu ileri şekli, bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Dostoyevsky, bütün romanlarını, böyle aşırı bir gözlem sonunda meydana getirmiştir. Yalnız, ondaki gözlemcilik, daha çok, filozofların düşünüsüne uygun olarak, ruh olaylarına yöneltilmişti.

Fransız romancısı Emile Zola ise, hekimlikte uyulan, ileri sürülen kalıtım teorilerini ispat etmek için 20 ciltlik bir roman serisi olan «Les Rougon-Macquarts» (Rougen-Macquart Ailesi)ni yazdı. Ibsen, Strindberg gibi kuzeyli tiyatro yazarları da, natüralizmi tiyatro alanında denediler.


Leave A Reply