Natürmort Nedir?

0

Natürmort nedir? Natürmort resim, çalışmalar nasıl olur, özellikleri, hakkında bilgi.

natürmortNatürmort; Koparılmış çiçek, meyva, avlanmış hayvan gibi, tabiattaki asıl çevresinden ayrılmış şeylerin resmine «natürmort» denir. (Fransızca «naturemorte» deyimi «ölü tabiat» anlamına gelir.) Masa üzerinde bir kitap vs. gibi resimler de «natürmort» sayılır.

Advertisement

Natürmortun tarihi ancak birkaç yüzyıl öncesine kadar gider. Rönesans çağlarında, genel olarak, ya dinle ilgili resimler, ya da insan portreleri yapılırdı. Bu büyük kompozisyonların dışında, «tablo resmi» denilen ufak ölçüde resimlerde bile gene konulu, olaylı sahneler canlandırılırdı. Zamanla resimler, çeşitlenmeye başladı. Kompozisyonların, portrelerin yanı sıra «peyzaj»lar (manzara resimleri) yapılmaya başlandı. Bu da yeter görülmeyerek tabiattan ayrılmış, ressamın kendi dileğine göre yan yana getirdiği modeller resim çerçevesine sokuldu.

Natürmortun sanat tarihimize girişi oldukça eskidir. Bugün Resim ve Heykel Müzesi’nde büyük karpuzlarını seyrettiğimiz Şeker Ahmet Paşa (1847-1906), Süleyman Seyit Bey ( 1842-1913), Hoca Ali Rıza ( 1858-1930) geçen yüzyılın büyük Türk natürmort ressamlarıdır. Seyit Bey hele çiçek resimleriyle pek büyük ün kazanmıştır.


Leave A Reply