Neşet Ömer İrdelp Kimdir? Türkiye’ye Modern Kardiyolojiyi Getiren Hekim

0

Neşet Ömer İrdelp kimdir? Ülkemize modern kardiyolojiyi getiren Neşet Ömer İrdelp hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri, tıp dünyasına katkıları hakkında bilgi.

Neşet Ömer İrdelp

Neşet Ömer İrdelp

Neşet Ömer İrdelp; (d. 1882, İstanbul – ö. 3 Haziran 1948, İstanbul), Türkiye’ye modern kardiyolojiyi getiren iç hastalıkları hekimidir.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Numune-i Terakki Mektebi’nde gördü. 1902’de Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’yi bitirdi. Zorunlu hizmetini Ankara’da tamamladıktan sonra 1908’de iç hastalıkları uzmanlık öğrenimi için Paris’e gitti. 1910’da Türkiye’ye döndü ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. Bu yıllarda verdiği seri konferanslarda Türk hekimlerine kalp hastalıklarındaki yeni gelişmeleri anlattı. Bunları Emraz-ı Kalbiye Konferansları (1911) adıyla yayımladı. Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin’e gönderilen yardım heyetine başkanlık etti. Savaşın son iki yılında 4. Ordu’da yedek tabip binbaşı rütbesiyle ordu sağlık başkanlığı yaptı. Suriye, Filistin, Hicaz ve Sina çöllerinde görülen hastalıkları inceledi. 1921’de iç hastalıkları kliniği müderrisliğine getirildi. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in (Atatürk) hekimliğini üstlendi ve bu görevini onun ölümüne değin sürdürdü.

1925’te Cerrahpaşa Hastanesi’nde açılan II. Dahiliye Seririyatı’nda görevlendirilen Neşet Ömer İrdelp, bu bölüme kısa sürede bir kardiyoloji merkezi niteliği kazandırdı. Aynı yıl Tıp Fakültesi reisi (dekan), 1927’de de İstanbul Darülfünun emini (rektör) seçildi. Antropoloji Enstitüsü’nü ve Antropoloji Dergisi’ni kurdu. 1933 Üniversite Reformu’nda ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi’nin ilk rektörü olduysa da sık sık görevine müdahale edildiği için istifa etti. Cerrahpaşa Hastanesi I. Dahiliye Kliniği’ndeki görevini ölünceye değin sürdürdü. 1934’te İstanbul milletvekili seçilmesine karşın ikinci dönemde siyasetten vazgeçerek üniversiteye döndü.

Başlıca yapıtları arasında Bitler (1916), Şeriri Elektrokardiyografi (1934; M. E. Güçhan ile), Çarpıntı (1938), İntani Hastalıklar Dersleri (1941) ve en önemli yapıtı olan İç Hastalıkları (1946) sayılabilir.


Leave A Reply