Nisabı Müzakere Kanunu Nedir?

0

Nisabı Müzakere Kanunu nedir, neyi kapsar? Nisabı Müzakere Kanunu ne zaman ve neden kaldırılmıştır, hakkında bilgi.

Nisabı Müzakere Kanunu

Nisabı Müzakere Kanunu; TBMM’nin imacı, kuruluşu, görüşme usulü, üyelerinin hukuki statüsü ve özlük hakları gibi konuları düzenleyen içtüzük niteliğindeki yasadır (5 Eylül 1920). Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’yla yürürlükten kalkmıştır.

Advertisement

Yasaya göre TBMM’nin amacı, hilafet ve Saltanatın, yurt ve ulusun kurtuluşunu ve bağımsızlığını sağlamaktı. Her seçim çevresinin beş üyeyle temsil edildiği mecliste görüşmeler için üyelerin yandan bir fazlasının hazır bulunması gerekliydi. Bir yılda iki ay özürsüz ve aralıksız meclise devam etmeyenler meclisin kararıyla istifa etmiş sayılırdı. Meclis üyeleri memurluk yapamazdı. Ama meclis çoğunluğu meclis üyeliği ile bakanlık, elçilik, ordu ve kolordu komutanlığının bağdaşabileceğine karar verebilirdi. Yasa meclis üyelerine dört ay için 150 lira ödenek, toplanma döneminin sonuna değin meclise devam etme koşuluyla aylık 100 lira tazminat ve yılda bir kez 4 bin kuruş üzerinden yolluk verilmesini öngörüyordu.


Leave A Reply