O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

O harfi, Türkçede bulunan O harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • obruk: çukur,
 • objektif: nesnel,
 • obur: boğazlı,
 • od: ateş.
 • odak: mihrak,
 • ofis: daire.
 • oflaz: nefis, enfes, fevkalâde,
 • oğalamak: ovalamak.
 • Oğan: Tanrı,
 • okkalı: 1. büyük. 2. ağır.
 • okşamak: 1.benzemek. 2.dövmek. 3. övmek,
 • okul: mektep,
 • okullu: öğrenci,
 • okumamış: bilgisiz,
 • okumuş: okuryazar,
 • okuntu: davetiye,
 • okuryazar: okumuş, bilgili, aydın, alim.
 • okyanus: umman,
 • olabilirlik: imkân, olanak,
 • olasılık, ihtimal,
 • olağan: olabilir,
 • olası, mümkün, kaabil, muhtemel,
 • olağanüstü: fevkalâde.
 • olanak: imkân,
 • olanaklı: mümkün,
 • olanaksız: imkânsız,
 • olanaksızlaştırmak: imkânsızlaştırmak.
 • olası: 1. mümkün. 2. olabilir. 3. muhtemel,
 • olay: hadise.
 • olduğu gibi: aynen, harfiyen,
 • oldukça: epey, hayli,
 • oldurmak: yetiştirmek, olgunlaştırmak,
 • olgu: vaka.
 • olguculuk: pozitivizm,
 • olgun: kâmil,
 • olmuş: ergin,
 • oluk: kanal.
 • olumlu: pozitif, müspet, yapıcı.
 • olumlu bilim: pozitif ilim, müspet ilim.
 • olumsuz: menfi, negatif,
 • olur: rıza, muvafakat,
 • oluşmak: meydana gelmek, teşekkül etmek.
 • oluşturulmak: şekillendirilmek.
 • omuzdaş: arkadaş,
 • onanma: tasvip, tasdik, muvafakat,
 • onarım: tamirat, tamir,
onay: tasdik, doğrulama,
 • onaylamak: tasdik etmek,
 • ondüle: kıvırcık, dalgalı,
 • ongun: 1. verimli. 2. bayındır.
 • onmak: şifa bulmak, iyileşmek.
 • onur: haysiyet, izzetinefis,
 • özsaygı, onurlandırma: şereflendirme.
 • onursal: fahri.
 • onursuz: haysiyetsiz, şerefsiz.
 • operasyon: ameliyat, işlem,
 • operatörlük: cerrahlık, dizgicilik, işletmenlik,
 • oportünizm: fırsatçılık,
 • oran: nispet,
 • oranlama: tahmin,
 • ordövr: çerez, meze.
 • ordubozan: arabozucu.
 • organizasyon: düzen, kuruluş, örgüt,
 • organlar: üyeler,
 • orjinal: özgün, değişik,
 • orkinos: tonbalığı,
 • ormangülü: açalya.
 • ortaağırlık: ortasıklet.
 • ortaç: sıfat-fiil.
 • ortadan kaldırmak: bertaraf etmek,
 • ortaderi: mezoderm,
 • ortak: müşterek, iştirakçi,
 • ortaklaşa: işbirlikli, kolektif, müştereken,
 • ortakyönetim: koalisyon,
 • ortalama: vasati,
 • ortalık: çevre, meydan,
 • orta mektep: ortaokul,
 • ortasıklet: ortaağırlık.
 • orta tedrisat: ortaöğretim,
 • oşinografi: denizbilim.
 • otlak: mera.
 • otoban: hızyolu.
 • otobiyografi: özgeçmiş,
 • otomatikman: kendiliğinden,
 • otorite: yetkili,
 • oturaklı: ağırbaşlı,
 • oturmak: ikamet etmek.
 • oturum: celse,
 • oturuşmak: yatışmak,
 • oy: rey.
 • oyçokluğu: ekseriyet,
 • oyçokluğuyla: ekseriyetle,
 • oyma: hâk.
 • oymak: 1. aşiret, kabile, 2.hakketmek,
 • oynak: hareketli,
 • oynatım: vizyon.
 • oysa: hâlbuki,
 • oysaki: hâlbuki,
 • oyulmak: hakkedilmek,
 • oyun: 1. eğlence. 2. hile, düzen. 3. temsil,
 • oyunbaz: düzenci,
 • oyuncu: 1. aktör. 2. aktris,
 • oyunsal: dramatik,
 • ozan: şair.
 • ozanca: şairane.


Leave A Reply