Ordunun Bölümleri Nelerdir?

0
Advertisement

Genel olarak ordular hangi bölümlerden oluşur? ordunun bölümleri nelerdir? ordunun bölümlerinin kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız.

orduOrdu, ya da tüm silahlı kuvvetler, üç ana bölüme ayrılır:

1 — Kara Kuvvetleri: Çeşitli sınıf ve silahlardan meydana gelir. Bu sınıfların başlıcaları piyade, topçu, tank, istihkam, muhabere, levazım, ordonat vs.dir. Piyade, topçu, tank kara kuvvetlerinin temelini meydana getirir. İstihkam, birliklerin savaş gücünü artıran ve silahlı kuvvetlerin yaşama standartlarını yükselten destek sınıfıdır. Köprü, yol inşa ve bakımı ile her çeşit engel inşası ve su ikmali bu sınıfın görevidir. Muhabere sınıfı barışta ve seferde muhabere ve irtibat işleri ile filim ve foto hizmeti yapar.

2 — Deniz Kuvvetleri: Denize sahili olan memleketlerin daima bir deniz kuvveti olagelmiştir. Eskiden kadırga, kalyon gibi ahşap ve yelkenli gemilerden meydana gelen donanmaların yerini zamanla buharlı ve madenî gemilerden yapılmış donanmalar almıştır. Tekniğin ilerlemesiyle deniz kuvvetleri de kruvazör, muhrip, uçak gemisi, denizaltı gemisi gibi yepyeni tip gemilerle donatılmıştır. Bunlardan başka Deniz Kuvvetlerinde zırhlılar, muhripler, hücum botları, çıkarma gemileri, mayın dökme ve tarama gemileri vs. gibi gemiler vardır.

3 — Hava Kuvvetleri: Çok kısa bîr geçmişe sahip olan hava kuvvetleri az zamanda büyük bir önem kazanmış ve savaşların en başta gelen unsuru olmuştur. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı’nda ve ondan sonra kısa zamanda gelişen uçaklar hava kuvvetlerinin önemini büsbütün artırmıştır. Hava filolarını meydana getiren uçaklar çeşitli tiplerde olur. Bombardıman uçakları,, ağır bombardıman uçakları, avcı, keşif, nakliye uçakları bu tiplerin başlıcalarıdır

Manevralar: Orduların savaş gücünü artırmak, yeni silâhları ve taktikleri denemek için yapılan savaş oyunlarıdır. Bütün dünya orduları bu maksatla sık sık manevralar yapar. Bu manevralara kara, hava ve deniz kuvvetleri katılır. Küçük birliklerin yaptığı savaş oyunlarına «tatbikat» denir.

Advertisement

Askerî kıyafet ve rütbeler: Bütün ordularda askerler aynı tip elbise giyer. Buna «üniforma» denir. Rütbesiz ve rütbeli askerler üniforma giymek zorundadır. Rütbesiz asker, erdir. Rütbeli erler onbaşı ve çavuştur. Bundan sonra assubay, subaylar ve generaller gelir. Bunların rütbeleri de kendi aralarında derecelenmiştir.

Astsubay ve subaylar askeri okullarda yetiştirilir. Erler eğitim merkezlerinde, kıtalarda ve her üç sınıfın okullarında açılan özel kurslarla yetiştirilir.

Türk Ordusunun subay ihtiyacını Kara, Hava ve Deniz Harb Okulları karşılar. Harb Akademileri gene üç silâhlı kuvvet için kurmay subay yetiştirir. Bunlardan başka Yedek Subay Okulu, assubay okulları ve çeşitli askerî liseler vardır.


Leave A Reply