Orman Haftası Nedir? Ne Zaman Kutlanır ve Ormanların Faydaları Hakkında Yazı

13
Advertisement

Orman Haftası ne zaman kutlanır? Orman Haftası ve ormanların faydaları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Orman nedir ve ne için önemlidir?

Orman Haftası ve Ormanların Faydaları Hakkında Yazı

ORMAN HAFTASI – (21 – 26 Mart)

Ormanların korunması, çoğaltılması ve ağaç sevgisinin güçlendirilmesi için her yıl mart ayının 21 ile 26’sı arasındaki hafta “ORMAN HAFTASI” olarak kutlanır. Bu hafta içinde bir gün de Ağaç Bayramı olarak kutlanır.

Orman Haftası boyunca radyo, televizyon, gazeteler çeşitli yayınlar yaparak haftanın anlam ve önemini belirtirler. Özellikle ağacın, ormanın faydaları anlatılır. Ormanın faydaları örneklerle açıklanır. Orman yangınlarının büyük zararları ile acı görüntüleri yayınlanır. Ormanın korunması, çoğaltılması üzerinde durulur. Orman yangınlarının çıkmaması için nasıl davranacağımız açıklanır. Orman yangınlarında elbirliği ile çalışmamızın önemi ve faydası üzerinde durulur. Yurdumuzda ağaç dikmenin ve bu yolla meydana gelen genç ormanları hepimize duyurur. Bizleri ağaç dikmeğe çağırır. Ağaç sevgisinin herkeste güçlenmesine çalışılır.

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı ilk ve orta dereceli okullarımızda önemle ele alınır ve kutlanır. Okullarımızda ormanın, ağacın faydaları üzerinde durulur. Bu faydalar örneklerle teker teker anlatılır. Ağaç dikmenin önemi belirtilir. Okulca uygun ve belirlenen yerlere ağaç dikilir. Bu konuda kompozisyon, resim yarışmaları yapılır. Başarılı öğrencilerin uluslararası yarışmalara katılmaları için çalışmalar yapılır. Ağaç, orman ve faydaları ile ilgili şiirler okunur, şarkılar söylenir. Hele Ağaç Bayramı, ağaç dikerek ve büyük bir neşeyle geçirilir.

ORMAN VE ORMANIN FAYDALARI

ORMAN:

Türlü büyüklükte ve çeşitli özellikteki ağaçların yan yana bulunduğu bitki örtüşüdür.

Advertisement

Orman; ağaçları, ağaç altı bitkileri, toprağı, aradaki boşluklar, otlaklar, içindeki hayvanlarla bir bütündür. Bu bütünün içinde en çok yer kaplayan ağaçlardır. Ormanlar, içinde bulunan ağaç soyunun çokluğuna göre isim alır. Mesela, çam ağacının çok olduğu ormanlara, çam ormanı; meşe ağacının çok olduğu ormana, meşe ormanı denir.

Ormanların havası temizdir. Ormanın kendine göre bir havası vardır. Buna “Orman İklimi” denir. Orman ikliminin özelliği, rüzgarın esiş hızı ormanda kesilir. Sıcaklık daha düzenlidir. Hava daha nemlidir.

orman

Kaynak: pixabay.com

ORMANIN FAYDALARI:

Ormanın faydalarını açıklarken, ormanı bütünü ile ele almak gereklidir. Ormanın havası, temiz ve sağlığa en uygun havadır. Ayrıca devamlı nemli olur, yağmurun bol yağmasını sağlar. Ağaçları, ağaç altı bitkileri, bol humuslu toprağı ile seli, erozyonu, toprak kaymasını önler. Çeşitli hayvanlara barınak olur.

Orman, çevresinin iklimini de etkiler. Yağmurların yağmasını sağladığı gibi şiddetli soğuklardan ve sıcaklardan da çevresini korur. Orman, çevresinde yaşayan insanları ve hayvanları güneşin yakıcı sıcağından, kışın dondurucu soğuğundan, tipiden, çığdan korur. İnsanların yaşamasında ve ürün almasında da faydalı etkisi çoktur. Ormanda ve çevresinde yaşayan hayvanlar ile orman köylerinde yaşayan insanlar mutlu yaşarlar.

Ağaç ve ağaçtan yapılan araç ve gereçler, insanların hayatına giren vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Evimizde, okulumuzda, çevremizde nereye baksak ağaçtan yapılmış bir şeyle karşılaşırız. Şu anda okuduğumuz kitabın, yazı yazdığımız defterin, kağıdı, kurşun kalemin ağaç kısmı birer orman ağacı ürünü değil midir? Ağaçtan yapılanları daha doğrusu orman ağacının faydalarını saymakla yazmakla kısaca anlatamayız. Bunu çevremizde kullandığımız eşya ve araçlarla belirgin olarak görürüz. Bunları şöylece özetleyebiliriz.

  • * Ormanlardan yakacak maddesi odun elde ederiz.
  • * Kağıt yapımında, madencilikte, ulaştırmada, marangozlukta ağaç ham madde olarak kullanılır.
  • * Toprağı besler, korur, verimli olmasını sağlar. Toprak kayması, erozyon ve selleri önler.
  • * İklimin canlıların yaşamasına daha elverişli olmasını sağlar.
  • * Orman yurdumuzun en güzel tabii güzelliğidir. En güzel dinlenme yerleri, piknik yerleri ormandadır. Temiz havası, çeşitli çiçeklerin kokusu, kuşların sesi ile orman hayat kaynağıdır.
  • * Av hayvanlarının barınağıdır. Böylece av sporuna da katkısı büyüktür.

Özetle orman yurdumuzun tabii güzelliği ve zenginlik kaynağıdır.

Advertisement

Orman ile ilgili şiirler

ORMANLARIN DÜŞMANLARI:

Ormanın en büyük dostu da yerinde en büyük düşmanı da insanlardır. Ormanın düşmanı olan insanlar; bilgisiz, cahil, dikkatsiz, bencil kişilerdir. Sadece ufak bir çıkarını düşünerek ağaçları rastgele kesen, çıra çıkaran hayvanlarına yem sağlamak için genç fidanları kesen, hayvanlarını ormanda otlatarak tohumların filizlenmesini önleyen, yanar sigara ve kibritini söndürmeden veya iyice söndürmeden ormana atan, piknik yerlerinde yakılan ateşi iyice söndürmeden ayrılanlar, ormanlarımızı kısa zamanda yok eden orman yangınlarının çıkmasına sebep olan insanlardır.

Ağaç kurtları, kemirici hayvanlar da ormanın düşmanlarıdır.

Orman yurdumuzun bir parçası, hepimizin zenginlik ve sağlık kaynağıdır.

Vatanını, milletini seven herkes, ormanı da sever ve korur. Ormanı sevmek, korumak, çoğaltmak kutsal bir görevdir. Bu kutsal göreve katılmakta yarış edelim.

Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi, devletin başta gelen görevlerindendir. Anayasamızın 169. maddesinde ormanların korunması, sahalarının genişletilmesi, yanan ormanlam yerinde yeni orman geliştirilmesi ve bütün ormanların gözetiminin devlete ait olduğu belirtilmiştir. Ormanların yönetimi ve işletilmesinin de devlete ait olduğtı aynı maddede açıklanmaktadır. Devletimize bu çalışmalarda da yardımcı olmalıyız.


13 yorum

Leave A Reply