Orman ve Maadin Mektebi Nedir? Ne Zaman Kurulmuştur? Tarihçesi

0

Orman ve Maadin Mektebi nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Orman ve Maadin Mektebi tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi.

orman mektebi

Orman Mektebi

Orman ve Maadin Mektebi

Orman ve Maadin Mektebi; 1909’dan sonra Orman Mekteb-i Alisi, 1873’te İstanbul’da açılan meslek okulu. Osmanlı Devleti’nde madencilik ve ormancılıkla ilgili eğitim 1858’de Fransa’dan getirtilen iki uzmanın Ticaret Nezareti bünyesinde düzenledikleri kurslarla başladı; bu uygulama birkaç yıl sürdü. 1868’de ise iki yıllık eğitim veren bir Orman Mektebi, 1873’te de Maadin Mektebi öğretime açıldı. Burada eğitilen öğrencilerden maden ve orman alanlarının, maden damarlarının rezervlerinin saptanması, haritalarının çizilmesi, işletmecilerin nizamnameye uygun çalışmasının denetlenmesi gibi konularda yararlanılması öngörülmüştü.

1880’de Orman ve Maadin Mektebi Nizamnamesi yayımlanarak iki okul birleştirildi ve öğretim süresi 4 yıla çıkarıldı. Bu sürenin ilk iki yılında idadi eğitimi veriliyordu. Son iki sınıf, “Orman” ve “Maadin” bölümleri olarak ayrılmıştı.

1909’da Maadin Bölümü kapatıldıktan sonra okul, Orman Mekteb-i Âlisi adı altında Çemberlitaş’taki Maarif Nezareti binasından (bugün Basın Müzesi binası) Büyükdere’deki Bahçeköy’e, 1926’da Ankara’ya, sonra yeniden Büyükdere’ye taşındı. 1948’de de fakülte (Orman Fakültesi) haline getirilerek İstanbul Üniversitesi’ne bağlandı.


Leave A Reply