Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi

0

Otlukbeli Savaşı ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Otlukbeli Savaşı’nın nedenleri, sonuçları hakkında bilgi.

Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi

Otlukbeli Savaşı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan savaştır (11 Ağustos 1473). Fatih, Dulkadiroğulları topraklarının işgalini sona erdirmek ve Karamanoğlu Pir Ahmet’in topraklarını yeniden kendisine teslim etmek istiyordu. Uzun Hasan ise İstanbul’a gönderdiği elçiyle, Fatih’i oyalamaya çalışıyordu. Kışı İstanbul’da savaş hazırlığı içinde geçiren Fatih, Anadolu’ya hareket etti.

Advertisement

Otlukbeli Savaşı

Bu arada Uzun Hasan’ın ittifak önerisini kabul eden Venedikli korsanlar, Antalya kıyılarında ve İçel açıklarında etkinlikler gösterdiler. Fatih, Rumeli akıncılarını ivedikle Sivas yöresine gönderince, Uzun Hasan Venedikliler ile birleşemedi. Fatih ilerlemesini sürdürdü. 70-100 bin kişilik bir kuvvete sahip olan Osmanlı Ordusu ile her an karşılaşılabilir duruma geldi. Has Murat Paşa’nın Fırat’ı geçmesi ve Uzun Hasan’ın öncü kuvvetlerince yenilgiye uğratılması üzerine, Uzun Hasan’a güven geldi. Böylece iki ordu, Otlukbeli yakınlarındaki Başkent mevkiinde karşı karşıya geldiler. 11 Ağustos 1473’te yapılan savaşta Uzun Hasan’ın ordusu kesin bir yenilgiye uğradı. Savaş sırasında Zeynel Bey’in öldürülmesi, Akkoyunlu Ordusu’nun çözülmesinde büyük etki yaptı. Anadolu azeplerinin başarılı saldırısı ve Şehzade Mustafa’ nın atak hareketi, galibiyetten umudunu kesen Uzun Hasan’ın kaçmasına neden oldu. 2.050 kişi de tutsak alındı. Bu savaştan sonra Uzun Hasan bir daha toparlanamadı. Fatih, bir daha Osmanlı topraklarına saldırmamak koşuluyla Uzun Hasan‘ın istediği barışı imzaladı.

Otlukbeli Hakkında Kısa Bilgi

Otlukbeli Savaşı, Osmanlılarla Akkoyunlular arasında Otlukbeli’de yapılan ve Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’da ilk büyük zaferini kazandığı savaştır (11 Ağustos 1473). Bu savaştan sonra Akkoyunlu Devleti gücünü ve bölgedeki etkinliğini yitirmiştir.

Osmanlı padişahı II. Mehmed (Fatih) Batı İran, Kuzey Irak ve Doğu Anadolu’ya egemen olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın (hd 1453-78) Osmanlılara yenilen Karamanlılara yardımcı kuvvet göndermesi üzerine önce Uzun Hasan’la uzlaşmaya çalıştı. Ama bu girişiminden bir sonuç alamayınca bir orduyla doğuya hareket etti. 1473 baharında Tercan’a ulaşan Osmanlı kuvvetleri ilk karşılaşmada Akkoyunlulara yenik düştü. Fırat Havzasından kuzeye çekilen II. Mehmed Otlukbeli’de karşılaştığı Uzun Hasan’ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Osmanlılar Otlukbeli zaferiyle Uzun Hasan‘ın Batılı devletlerle ittifak kurmak umudunu ortadan kaldırdı. Akkoyunlu Devleti’ nin gücüne önemli bir darbe indirdi. Şebinkarahisar’ı alarak sınırlarının doğuya doğru biraz daha genişletmiş oldu.

Advertisement


Leave A Reply