Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir? Özdemiroğlu Osman Paşa hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgi.

Özdemiroğlu Osman Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kahire 1527-Tebriz 1585).

Mısır kölemenlerinden Özdemir Paşa’nın oğludur. Enderun‘da eğitim gördü. 1547’de Mısır’da sancakbeyi oldu. 1561’de de Mısır emirülümeralığına atandı. Babasının ölümü üzerine Habeş Beylerbeyi oldu, Habeş Eyaleti’nde düzenli ve disiplinli bir yönetim kurdu. Yemen Beylerbeyliğine atandı.

Gözden düşünce İstanbul’a geldi. Sokullu Mehmet Paşa‘nın yanında Kıbrıs Seferi’ne katıldı. Gösterdiği başarı üzerine, Diyarbakır Beylerbeyi oldu. İran Seferi’ne çıkan Lala Mustafa Paşa’nın ordusuna katıldı. 1578’de Şirvan Beylerbeyi’ne atandı. İmran kuvvetlerine karşı Demirkapı’yı savundu, Hazar Denizi’nde Osmanlı Deniz kuvvetlerini kurdu. 1583’de İran mirzalarından Kaçarlı İmam Kulu’nu Meşaleler Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattı. Kırım’da Mehmet Giray’ı ortadan kaldırarak hanlığa İslam Giray’ı atadı. 28 Haziran 1584’te İstanbul’a gelince sadrazamlığa atandı. İran Seferi’ne çıktı, Tebriz’i yeniden ele geçirdi (27 Eylül 1585). Ordunun dönüş yolculuğunda Tebriz yakınlarında öldü.


Leave A Reply