Panaetius Kimdir?

0

Panaetius Kimdir ve ne yapmıştır? Panaetius hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi.

Advertisement
Panaetius

Panaetius; (d. Lindos, Rodos; ü. İÖ y. 180-109, orta dönem stoa felsefesinin kurucusu Rodoslu filozoftur.

Atina’da Seleukeialı Diogenes’in ve Tarsuslu Antipatros’un öğrencisi oldu. Platon ve Aristoteles’in felsefelerini inceledi. Uzun yıllar Roma’da yaşadı. Roma’nın ünlü komutanlarından Scipio Aemilianus ile Yunanlı devlet adamı ve tarihçi Polybios’la yakın dostluk kurdu. Scipio’yla birlikte İÖ y. 140’ta Doğu gezisine çıktı. Antipatros’tan sonra okulun başına geçti ve yaşamının son 20 yılını Atina’da geçirdi. Stoa öğretisinin temel ilkelerine bağlı kalmakla birlikte, eski stoacılığın katı yanlarını yumuşatarak hümanist bir içerik kazandırdı. Öteki önde gelen stoacılara göre daha az yazdığı sanılan Panaitios’a dayandırılan beş incelemeden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Etikle ilgili konuları ele aldığı Peri tou Kathekontos (Ödev Üzerine) adlı yapıtı Cicero’nun De officiis’inin (Ödevler Üzerine) esin kaynağıdır. Öteki yapıtları arasında Peri Apatheias (Duygusuzluk Üzerine) ve Peri Ekpyroseos tou Kosmou (Dünyanın Ateşle Son Bulması Üzerine) sayılabilir. En önemli öğrencisi Apameialı Poseidonios’tur.


Leave A Reply