Pertev Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Pertev Paşa kimdir? Osmanlı Devletinin ilk nazırlarından olan devlet adamı ve şair Pertev Paşa hakkında kısa bilgi.

Pertev Paşa, tam adı mehmed said pertev paşa (d. 1785, Darıca, Kocaeli – ö. Kasım 1837, Edirne), Osmanlı devlet adamı ve şair.

Divan-ı Hümayun’un Rüus ve Divan kalemlerinde, Sadaret Mektubi Kalemi’nde çalıştı. Daha sonra amedeiliğe (1820), Divan-ı Hümayun beylikçiliğine (1824) ve reisülküttaplığa (1827) atandı. II. Mahmud’un çevresindeki en etkili devlet adamlarından biri oldu. 1828’de Rusya’yla savaşa girilmesini savunan kişilerin başında yer aldı. 1830’da Girit’teki Rum ayaklanması sorunuyla ilgili olarak Kavalalı Mehmed Ali Paşa‘yla görüşmek üzere Mısır’a gönderildi.

Dönüşünde sadaret kethüdalığına getirildi. 1835’te sadaret kethüdalığının yerine Umur-ı Mülkiye Nezareti (sonradan Dahiliye Nezareti) kuruldu ve ilk nazırlığına da vezirlik rütbesi ile Pertev Paşa getirildi. 1837’de II. Mahmut‘un yerine Veliaht Abdülmecid’i tahta geçirmeyi tasarladığı gerekçesiyle görevinden alınarak Edirne’ye sürüldü ve padişahın iradesiyle orada öldürüldü.

Nakşi şeyhlerinden Ali Behçet Efendi’nin müritlerinden olan Pertev Paşa, devlet adamlığının yanında döneminin tanınmış şairlerindendi. Pertev mahlasıyla yazdığı şiirleri Divanında (1837; 1840) toplanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply