Pigme Halkı Nerede Yaşar? Yaşam Tarzları, Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pigmeler ile ilgili olarak genel bilgilerin ve pigmelerin özellikleri ve yaşam tarzları hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

pigmeler

Afrika’da, Asya’nın Uzak Doğu adalarında yaşayan çok kısa boylu insanlara «Pigmeler» denir. Bu kelime Eski Yunanlılar’ın kullandıkları bir uzunluk ölçüsünden gelir: Dirsekten parmakların başladığı yere kadar uzunluğa «1 pigme» denirdi, bugünkü ölçümüzle 35 santim kadar tutar.

Pigmeler’in boyları ortalama 1 ila 1,20 metre arasındadır. Doğuştan normal, zekaları tam insanlardır.

Pigmeler’in nereden geldikleri belli değildir. Yaşadıkları bölgeler göz önüne alınarak Zenci ırkından sayılırlarsa da, görünüş ve yaşayış bakımından Zenciler’den farklıdırlar.

Negrillolar. —
Afrika’nın Ekvator bölgesinde yaşayan Pigmeler’e «Negrillolar» denir. Kongo nehrinin dolaylarında küçük topluluklar halinde yaşarlar. Afrika’da yaşayan Pigmeler arasında Akkalar’la Tikkiler en başta gelir.

Negritolar. —
Asya’da yaşıyan Pigmeler’e «Negritolar» denir. Bunlar geniş bir bölgeye yayılmışlardır. Aetalar Filipin Adaları’nda, Semanglar Malaya’da, Tapirolar da Yeni Gine’de yaşarlar. Bengal Körfezi’ndeki Andaman Adaları’nın yerli halkından çoğu da Pigme’dir.

Pigmeler’le cüceleri birbirine karıştırmamalıdır. Pigmeler çok kısa boylu bir soydur, cüceler ise normal insanlardan dünyaya gelirler.

Advertisement

Kaynak 2 – Pigmeler Hakkında Bilgi

Pigmeler, fiziksel antropolojide, erkeklerinin ortalama boyu 150 cm’yi geçmeyen insan grubu. Üyeleri biraz daha uzun boylu olan gruplara Pigmoid denir.

pigmeler
Pigme adıyla en çok tanınmış gruplar, tropik Afrika’da yaşar. Afrika’nın başka yerlerinde, örneğin Kalahari Çölünde yaşayan San (Buşman) halkının boyları da Pigmeler kadardır. Asya’da yaşayan bütün Pigmelere Negrito denir. Andamanlılar, Filipinli Aytalar (Balugalar), Malezyalı Semanglar gibi bu gruplar biyolojik köken açısından bağımsızdır.

Kültür açısından Pigme adı verilen bütün gruplar toplayıcıdır; tarım ya da hayvancılıkla uğraşmazlar. Hemen hepsi çevrelerinde bulunan daha ileri kültür düzeyindeki kabilelerle yoğun ilişki içinde yaşar. Bu yüzden birçok yerde kendi dillerini yitirmiş ve ilişki içinde yaşadıkları toplulukların dillerini benimsemişlerdir. Kongo’da ki Ituri Ormanında yaşayan Bambutiler bir ölçüde kültürlerini korumayı başarmış gruplara örnektir. Bunların yörenin en eski halkı olduğu kabul edilir.

Afrika’da Ekvator kuşağına dağılmış Batualar da Pigme olarak nitelenir. Bunlar Kivu Gölünün çevresindeki dağlarda ve ovalarda hayvancılıkla geçinen Batusi, tarımla uğraşan Bahutu ve başka kabilelerle etkileşim içinde yaşarlar. Batıda, Kongo Irmağının güneyindeki bataklık bölgede yaşayan Batsvalar büyük bir grup oluşturur. Bunlar da Batualar gibi büyük ölçüde çevre kabilelerin kültür ve dillerini benimsemişlerdir. Kongo’nun kuzeyinde, Ubangi Irmağının batısındaki ormanda yaşayan Babingalar da kültür değişikliğine uğramıştır. Ama belki de çevre koşullarının benzerliği yüzünden Batualar ve Batsvalar kadar değişmemiş, Ituri Ormanında yaşayan Bambutilerinkine benzer özelliklerini daha çok korumuşlardır. Babingalar hâlâ temelde göçebe, avcı ve toplayıcı bir gruptur.

Daha batıda Kamerun ve Gabon’da da beden yapısı bakımından Pigme tanımına daha çok uyan başka dağınık gruplar vardır.

Advertisement


Leave A Reply