Psikolojide Bütüncül Yaklaşım Nedir?

0

Psikolojide Bütüncül yaklaşım, kuramı nedir? Bütüncül yaklaşımın kurucusu, Kurt Koffka, özellikleri, Gestalt hakkında bilgi

Kurt Koffka

Kurt Koffka

Psikolojide Bütüncül Yaklaşım (Gestalt)

Temsilcileri Wertheimer, Koffka ve Köhler’dır. Bu yaklaşıma göre “bütün, kendini oluşturan parçaların tümünden farklı ve büyüktür” Yani hiçbir parça, bütünün içerdiği özelliklere sahip değildir. Parça, bizi bütüne götürmez, bütün hakkında bilgi vermez. Bu nedenle psikoloji insan davranışlarını, öğelerine ayırmadan bütünlüğü içinde ele almalıdır.

Advertisement

Örneğin; Kayısı kompostosunun özellikleri tek başına onu oluşturan ne kayısı, ne su, ne de şekerde vardır. Aynı durum sevinç, kıskançlık, korku gibi psikolojik olaylar içinde söz konusudur. Örneğin; Bir kimsenin korktuğunu ya da sevindiğini sadece ses tonundan veya göz hareketlerinden anlamaya imkan yoktur. Ama insanın jest ve mimikleri bir bütünlük meydana getirecek şekilde birleşmişse o zaman kişinin korkmuş ya da sevinmiş olduğunu anlarız.

Örneğin; Bir melodi kendini oluşturan notaların bir toplamı değildir. Algı yasaları çerçevesinde bize gelen notaları ahenkli bir müzik parçası şeklinde algılarız.


Leave A Reply