Reynold Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Reynold sayısı nedir, nasıl hesaplanır, formülü nedir? Reynold sayısı akışkanda neyin göstergesidir, örnekler, hakkında bilgi.

Reynold Sayısı Nedir?

Reynold sayısı, bir borudan akarken laminer veya türbülanslı akış modelinin türünü belirlemek için kullanılan boyutsuz bir sayıdır. Reynold sayısı , atalet kuvvetlerinin viskozite kuvvetlerin oranına ile tanımlanır.

Reynold Sayısı

Aşağıdaki formülle bulunur;

Reynold Sayısı = Atalet kuvvetleri / Viskozite Kuvvetleri

Re=ρVL/μ

Burada;

Re Reynold sayısı

ρ sıvının yoğunluğu

V akış hızıdır

D boru çapıdır

\displaystyle mu akışkanın viskozitesidir

Eğer Reynold sayısı yüksek ise (2000’den büyük), borudan geçen akışın türbülanslı olduğu söylenir. Reynold sayısı düşükse (2000’den az), akışın laminer olduğu söylenir. Sayısal olarak bunlar kabul edilebilir değerlerdir, ancak genel olarak laminer ve türbülanslı akışlar bir aralığa göre sınıflandırılır. Laminer akış, Reynold’un 1100’den az ve türbülanslı akış Reynold’un 2200’den fazla olduğu akışlardır.

Laminer akış, akışkanın düzenli yollarda düzgün bir şekilde hareket ettiği akış türüdür. Tersine, türbülanslı akış pürüzsüz değildir ve çok fazla düzensizdir.

Laminer ve türbülanslı akışı gösteren bir örnek aşağıda verilmiştir.

Reynold sayısı ismini, İngiliz fizikçi Osbourne Reynold‘dan almıştır. Bunu, bir borudan sıvı akıtmak ve bir hava aracı kanadının havaya hareketi gibi farklı akışkan akış özelliklerini gözlemlerken keşfetti. Ayrıca, akış türünün laminerden türbülansa oldukça aniden geçebildiğini gözlemlemiştir.

ÖRNEK SORU

2,5 mm / m hızda 20 mm’lik bir borudan 0,4 Ns / m2 viskoziteye ve 900 Kg / m3 bağıl yoğunluğa sahip bir akışkan akışında Reynold sayısını hesaplayın.

Çözüm – Verilen Akışkanın viskozitesi μ

μ = 0,4 Ns / m2

Sıvının yoğunluğu ρ

ρ = 900 Kg / m2

Borunun çapı

L = 20 x 10^-3 m

\displaystyle \operatorname{Re}=\frac{\rho VL}{\mu }=\frac{900x2,5x20x{{10}^{-3}}}{0,4}=112,5

Yukarıdaki cevapta, Reynolds sayı değerinin 2000’den daha az olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, sıvı akışı laminerdir.


Leave A Reply