Saba Melikesi Belkıs Kimdir? Ne Zaman ve Nerede Yaşamıştır?

0
Advertisement

Saba Melikesi Belkıs’ın hayatı, İslam dinindeki yeri nedir? Kur’an-ı Kerim’de Neml Suresinde bahsi geçen Saba Melikesi Belkıs ve Hz. Süleyman hakkında bilgi.

Saba Melikesi Belkıs

Saba Melikesi Belkıs; Hz. Süleyman zamanında yaşamış olan bir kadın hükümdardır. Yemen diyarında, güneşe tapan bir milletin başında hüküm sürerdi. Rivayetlere göre Şerahil isimli bir hükümdarın tek evladı olduğundan babasının yerine hükümdar olmuştu. Yemen’de başşehri Me’rib adında bir yer olan kuvvetli bir devletin sahibiydi. Kur’an ayetlerine göre “kendisine her şeyden verilmişti” ve oturması için son derece kıymetli bir tahta sahip bulunuyordu. Bir zamanlar en büyük Arap Devleti’ni kurmuş olan Himyerilerin soyundan geliyordu.

Hz. Süleyman ayet-i kerimelerde beyan edildiğine göre Yemen civarında gezerken kendi emirleri ile hareket eden kuşlardan Hüdhüd vasıtasıyla Seb’a halkından haberdar olup, Belkıs’a bir mektup göndermiştir. Belkıs, maiyetindeki adamları toplayarak “bana çok şerefli bir mektup geldi. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlanarak yazılmış” deyip onlardan ne yapmaları gerektiğini sormuş ve neticede Hz. Süleyman’a kıymetli hediyeler göndermiştir. Büyük Peygamber, Belkıs’ın hediyelerini kabul etmeyerek, “güneşe tapmamalarını ve Allah’tan başka ilah olmadığını” bildirmiştir. Bunun üzerine Belkıs bizzat Hz. Süleyman’ı Kudüs’te ziyaret edip, onun güç ve kudretini görerek, yüce Allah’ın da hidayeti neticesi Müslüman olmuştur.

Bir rivayete göre tekrar ülkesinin başına dönmüş olan Belkıs’ın Hz. Süleyman ile evlendiğine dair Kur’an-ı Kerim’de bir işaret yoktur.


Kaynak – 2

Saba Melikesi Belkıs; Güney Arabistan’da bir devlet olan Seba (Sebâ, Saba) melikesidir.

Advertisement

Adı, kişiliği ve ülkesiyle ilgili birçok söylence vardır. Söylenceler Asur, İsrail, Hint, Etiyopya ve İran kaynaklıdır. Büyük olasılıkla aslında Kuzey Arabistanlı olup Güney Arabistan’da Seba Devleti’ni kuran Aribilerin kraliçesidir. Söylenceye göre, Mecusi (ateşetapar) yönüyle İran etkisinde kalmış bir Hintliydi. Etiyopyalılar, ilk hükümdar sülalelerini Hz. Süleyman ile onun evliliğinden dünyaya gelen çocuğa bağlarlar. Kur’an-ı Kerim’de Belkıs’ın doğrudan adı geçmez. Ancak, Hz. Süleyman‘dan söz edilirken anlatılan kadın hükümdarın Belkıs olduğu kabul edilir. Nemi Suresi’nin 20.-45. arasındaki ayetlerinde ateşe tapan bu kraliçeye Hz. Süleyman‘ın hüthüt kuşuyla bir mektup yollayarak kendisini gerçek Tanrı’ya tapmaya çağırdığı anlatılır. Belkıs, çeşitli serüvenlerden sonra ateşe tapmaktan vazgeçerek gerçek Tanrı yoluna girer. Bu olay, değişik bir biçimde Tevrat‘ta da anlatılır. Halk inanışlarına göre Belkıs, göz açıp kapayıncaya kadar tahtından uçmuş, Hz. Süleyman gibi birçok mucizeler göstermiştir.


Kaynak – 3

M.Ö. X. yüzyılda yaşadığı söylenen bir kraliçedir. Gene hikâyelere göre, bugünkü Yemen’in bulunduğu yerde bir Saba ülkesi vardı. Saba ülkesinin hakkında tarihçiler pek bilgi vermediği halde, Melike (kraliçe) Belkıs’ın adı birçok hikayelere geçmiştir. Bu arada, aynı zamanda peygamber sayılan İsrail Kralı Süleyman’la olan görüşmesinden dolayı ünü bütün dünyaya yayılmıştır.

Hikâyeye göre Belkıs, doğru sözleriyle, hakseverliğiyle komşu ülkelere de ün salan Süleyman’ı görmek isteğine kapıldı. 600 deve yükü değerli eşya ile, altın, kokular ve baharatla Kudüs’e geldi, Süleyman’ın konuğu oldu. Birçok konular üzerinde ondan bilgi edindi. Yurduna dönerken de, Süleyman’a Saba alfabesinin bir örneğini bıraktı.


Leave A Reply