Saba Melikesi Belkıs Kimdir?

0

Saba Melikesi Belkıs Kimdir? Saba Melikesi Belkıs hayatı, biyografisi, dönemi, hakkında bilgi.

Saba Melikesi Belkıs; Güney Arabistan’da bir devlet olan Seba (Sebâ, Saba) melikesidir.

Adı, kişiliği ve ülkesiyle ilgili birçok söylence vardır. Söylenceler Asur, İsrail, Hint, Etiyopya ve İran kaynaklıdır. Büyük olasılıkla aslında Kuzey Arabistanlı olup Güney Arabistan’da Seba Devleti’ni kuran Aribilerin kraliçesidir. Söylenceye göre, Mecusi (ateşetapar) yönüyle İran etkisinde kalmış bir Hintliydi. Etiyopyalılar, ilk hükümdar sülalelerini Hz. Süleyman ile onun evliliğinden dünyaya gelen çocuğa bağlarlar. Kur’an-ı Kerim’de Belkıs’ın doğrudan adı geçmez. Ancak, Hz. Süleyman‘dan söz edilirken anlatılan kadın hükümdarın Belkıs olduğu kabul edilir. Nemi Suresi’nin 20.-45. arasındaki ayetlerinde ateşe tapan bu kraliçeye Hz. Süleyman‘ın hüthüt kuşuyla bir mektup yollayarak kendisini gerçek Tanrı’ya tapmaya çağırdığı anlatılır. Belkıs, çeşitli serüvenlerden sonra ateşe tapmaktan vazgeçerek gerçek Tanrı yoluna girer. Bu olay, değişik bir biçimde Tevrat’ta da anlatılır. Halk inanışlarına göre Belkıs, göz açıp kapayıncaya kadar tahtından uçmuş, Hz. Süleyman gibi birçok mucizeler göstermiştir.


Leave A Reply