Sevilla Nerededir? Sevilla Şehrinin Tarihi ve Tarihsel Mekanları Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Sevilla hangi ülkededir? Sevilla şehrinin coğrafi özellikleri nelerdir? Sevilla şehrinin tarihi ve tarihsel yerlerinin isimleri ve listesi.

Sevilla - İspanya

Kaynak: pixabay.com

Sevilla; İspanya’nın güneybatısında, Endülüs Özerk Bölgesi’nde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Guadalquivir Irmağı kıyısında, Cadiz’in 100 km kuzey-kuzeydoğusunda yer alır. Güney İspanya’nın en büyük kentidir. Ortaçağ İslâm mimarlığının, dünyadaki en güzel örneklerini barındıran kent, aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir. Kentin, ırmağın sağ kıyısındaki en eski bölümü, dar sokaklar, kemerli yolları, İspanya’nın en debdebeli, beyaz balkonlu, avlulu evleriyle, çekici bir atmosferi vardır. Ticaret etkinlikleri, genellikle Belediye Sarayı çevresi ve hareketli Sierpes ve Campana bulvarlarında toplanmıştır.

Yeni ikâmetgâh merkezleri ve endüstri bölgeleri ise, eski kenti çevreleyen ve 19. yüzyılda yıkılan surların dışında, kuzey ve doğu yönünde uzanır. Irmağın batısında yer alan Remodios ve Triana semtleri (özellikle), çingeneleri ve flamenko gösterileriyle ünlüdür. İspanya İç Savaşı’na (1936-1939) kadar besin ürünleriyle sınırlı olan endüstri, savaş sonrasında, ulusal kalkınma planlarında, pilot bölge seçilmesi sonucu hızla gelişti, ülkenin örnek endüstri (uçak, gemi yapımı, tarım makineleri, kimya, demir döküm, porselen, sigara, dokuma, besin, içki, jüt) merkezi durumuna geldi. İspanya‘nın iç kesimlerdeki başlıca ırmak limanı olup, şarap, turunçgiller, zeytin, cıva, demir ve kurşun filizi dışsatımı yapılır.

Sevilla - İspanya

Kaynak: pixabay.com

Tarih:

İlkçağda İberliler tarafından kuruldu. Daha sonra Fenikeliler ve Kartacalıların işgaline uğradı. Roma döneminde gelişti. İÖ 45’te, Sezar, rakibi Pompeius’u Munda’da yenerek kenti ele geçirdi. Roma eyaleti Hispa-nia Baetica’nm ticaret ve yönetim merkezi oldu (İÖ 2.-İS 5. yüzyıl). 461’de Vizigotlar; 712’de, Mağribiler tarafından işgal edildi. Mağribilerin İşbiliye adını verdikleri kent, İber Yarımadası’ nın en önemli ticaret odağı haline geldi. Kastilya ve Leon Kralı III. Ferdinand tarafından 1248’de ele geçirildi. 16.-17. yüzyıllarda refah düzeyinin doruğuna ulaştı, Yeni Dünya’daki İspanyol sömürge imparatorluğunun ticaret tekelini eline geçirdi. Amerika’ dan getirilen altın, gümüş, kentte paraya dönüştürüldü. 1720’de, V. Felipe’ nin, Ticaret Borsası’nı Câdiz’e taşıması; III. Carlos’un, öteki İspanyol limanlarına Amerika ile serbest ticaret hakkı tanıması üzerine, 18. ve 19. yüzyıllarda geriledi. 1751’deki depremden büyük zarar gördü. Yarımada savaşı, birbirini izleyen iç savaşlar nedeniyle, 19. yüzyıl sonuna kadar kendini toparlayamadı. 1929’da açılan İbero-Amerika Sergisi’nden ve İç Savaş’tan sonra sağlıklı biçimde gelişti.

Tarihsel Eserler:

Sevilla, zengin Hristiyan ve İslâm eserlerini bünyesinde barındıran birkaç İspanyol kentinden biridir. Dinsel yapılar arasında en görkemlisi, mudejar, gotik ve barok üsluplarını içeren Katedraldir (14. yüzyıl). Kenti’nin simgesi olan 63 m yüksekliğindeki Giraide Kulesi (1184, eski minare) bölümleri ise Mağribi dönemine tarihlenir. En önemli sivil yapı, Alkazar Sarayı ‘dır. Mağribi sultanlarının sarayı olan ve 14. yüzyılda, Kastilya Kralı I. Pedro tarafından genişletilen Alkazar, Magribigotik karışımı bir yapıdır.

Sevilla - İspanya

Kaynak: pixabay.com

Kent surlarının bir parçasını oluşturan, Amerika’dan getirilen hazinelerin saklandığı, Torre del Oro (Altın Kulesi, 1220); Ticaret Odası; İspanyol Amerikası ve Filipinler ile siyasal ve ticari belgelerin korunduğu Arşiv Dairesi; Belediye Sarayı (16. yüzyıl); Tütün Fabrikası; Alba düklerinin sarayı Palacio de las Duenas; Liman Dairesi Cada de Pilotos; öteki önemli tarihsel eserlerdir.

Advertisement

Leave A Reply