Sosyal Öğrenme Kuramının Eğitimde Uygulanması

0

Sosyal öğrenme kuramının eğitimde uygulanması, eğitime katkıları nelerdir? Sosyal öğrenme kuramı ve eğitim hakkında bilgi.

SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ EĞİTİME KATKILARI

1. Öğretmen, öğrencilerin karşısında bir model olduğunu unutmamalıdır. Çünkü öğretmenin birçok davranışı farkında olmadan öğrenci tarafından alınıp kullanılmaktadır. Bu nedenle olumsuz değerlendirilebilecek hiçbir davranış öğrenci karşısında yapılmamalıdır. Eğer öğretmen öğrenci karşısında alkol içiyorsa, alkol kullanmanın sağlık için kötü bir davranış olduğunu öğrencilerine açıklaması zor ve anlamsız olur.

Advertisement

2. Olumlu davranış sergileyen öğrenciler pekiştirilmeli ve bu davranışların diğer öğrenciler tarafından kazanılması sağlanmalıdır. Öğrencinin başarı ile yaptığı her davranış pekiştirilmelidir.

3. Öğrencilerin yetkinlik düzeylerinin yükseltilmesi için başarı ile yaptıkları etkinlikler desteklenmelidir.

4. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun eğitim öğretim etkinlikleri düzenlenmelidir.

5. Öğrencilerin öğrendikleri davranışları performansa dönüştürecek etkinlikler düzenlenmelidir.

Advertisement

6. Öğrencilerin kendi öz düzenleme kapasiteleri dikkate alınarak kendi başına öğrenme yetenekleri desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Öğrencilerin kendi başına öğrenebileceğine inanılmalı ve eğitim etkinlikleri buna göre düzenlenmelidir.

7. Gözlem yoluyla öğrenmenin ikinci süreci zihinde tutmadır. Bandura, zihinde tutma sürecinin bireyin özellikle sembolleştirme kapasitesinden etkilendiğini ileri sürmektedir. Sembolleştirme kapasitesi içinde de özellikle, sözel sembollere ağırlık vermektedir. Bu durumda öğretmenler, model alınacak etkinlikleri düzenlerken öğrencilerin sözel yeteneklerini, dili anlatma ve kullanma becerilerini dikkate almak durumundadırlar. Ayrıca öğretmenler öğrencilere bellek destekleme ve kodlama yöntemlerini öğreterek onların, modelin davranışlarını hatırda tutmalarını kolaylaştır-malıdırlar.

8. Özyeterlik, bireyin farklı durumlarla baş etme, belli bir etkinliği organize edip başarılı olma kapasitesine ilişkin yargısı, inancıdır. Bu durumda öğretmenler, öğrencilerin öz yeterlilik algısını geliştirmesine yardım etmek için şu önlemleri alabilirler;

* Öğrenciye verilen ödevler, çok uzun ve geniş değil, onun yönetebileceği, başarabileceği uzunluk ve genişlikte olmalıdır.

* Öğrencinin ödevlerini değerlendirme ölçütleri önceden belirlenmeli ve öğrenci, bu konuda bilgilendirilmelidir. Böylece öğrenci, başarılı olması için yapması gerekenleri bilerek çaba harcar.

Advertisement

* Öğrenciye ödevinin her aşamasında sık sık dönütler verilmelidir. Bu dönütler performans ölçütlerine ne kadar yaklaştığı konusunda bilgi verir ve başarmak için çabasını sürdürmesini sağlar.

* Öğrencinin genellikle kötü yaptıklarından çok, iyi yaptıkları söylenerek amaca ulaşması teşvik edilmelidir.

* Öğrencinin hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için ne yapması gerektiğini, engelleri nasıl aşacağını yazılı olarak açıklaması teşvik edilmelidir.

* Öğrencinin performansı göstermesi için, teşvik edici, harekete geçirici birtakım ek puanlar verilebilir.

Advertisement


Leave A Reply