Trackshittaz, Woki mit deim Popo Çevirisi (Eurovision 2012 Avusturya Şarkısı)

0
Advertisement

Eurovision 2012 Avusturya’nın şarkısı Trackshittaz Woki mit deim Popo çevirisi, Türkçe Sözleri. Eurovision 2012 Şarkıları çevirileri.

Trackshittaz

Kaynak: commons.wikimedia.org

ŞARKI İNGİLİZCE ÇEVİRİSİNDEN ÇEVRİLMİŞTİR.

 • We are ready, jewellery 24 carat, our beer has 12 degrees
  Biz hazırız, mücevherler 24 ayar, biramız 12 derece
  Dialect, yeah, the two of us are stars, looting bars, we are ready
  Diyalekt, evet, ikimiz de yıldızız, hazırız
  And all the people shout: “Heya heya hey”
  Ve herkes bağırsın “Heya heya hey”
  We are party indians, wear feathers on the head
  Biz başımıza tüy takan parti hintlileriyiz
 • And now get your bosom out, the noodle soup gang arrives
  Şimdi kucaklarını aç, noddle çorbası çetesi geldi
  Rednecks, yay, haven’t seen such exuberance for a long time
  Redneckler böyle bir coşkuyu uzun zamandır görmemişlerdi
  And they dance and they shake at the pole, at the ceiling
  Ve dans ediyorlar, direkte sallıyorlar, tavanda
  I am enchanted, rednecks, look how they sprawl, uh-huh…
  Büyülendim, redneckler bak nasıl dağıtıyorlar
 • Come on, shake your bum, shake your (ooh ooh)
  Hadi, kalçanı salla, salla
  Shake your bum, yeah, yeah, that’s the way I like it
  Kalçanı salla, evet, evet, bu şekilde seviyorum
  Come on, shake your bum, shake your (ooh ooh)
  Hadi, kalçanı salla, salla
  Shake your bum, as you are what I want
  Kalçanı salla, olduğun gibi istiyorum
 • And I enter the club, the ladies have fine jewellery
  Kulübe girdim, bayanların güzel mücevherleri vardı
  But it’s there, there, where you don’t expect it at first
  Ama o orada, orada, olmasını beklediğin yerde
  I only look at her, she dances at the strip pole
  Sadece ona baktım, direkte dans ediyordu
  I’m ready, chap, lots of women, I don’t miss out on anything
  Ben hazırım, bir çok kadın, hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum
 • “Noodle soup gang, what’s up?” and everybody shouts: “Ho ho”
  Noodle çorbası çetesi, naber? herkes bağırıyor “Ho ho”
  And women are dancing, they only go low, low
  Ve kadınlar dans ediyor, aşağı iniyorlar
  She twists me around her finger, she wants a winner, winner
  Beni parmaklarının etrafında çeviriyor, bir kazanan istiyor
  And then she can jump, jump, booty shake, bad finger
  Ve sonra atlayabilir, atla, ganimeti salla, kötü parmak
 • Come on, shake your bum, shake your (ooh ooh)
  Hadi, kalçanı salla, salla
  Shake your bum, yeah, yeah, that’s the way I like it
  Kalçanı salla, evet, evet, bu şekilde seviyorum
  Come on, shake your bum, shake your (ooh ooh)
  Hadi, kalçanı salla, salla
  Shake your bum, as you are what I want
  Kalçanı salla, olduğun gibi istiyorum
 • Your bum has feelings, your bum is a part of you
  Kalçanda duygu var, kalçan senin bir parçan
  Don’t put it on chairs, your bum has an opinion, yeah
  Onu sandalyeye koyma, kalçan bir seçenek
  Your bum wants movement, so shake, shake, shake
  Kalçan hareket etmek istiyor, salla, salla, salla
  Your bum wants encounters, come on, give it what it needs
  Kalçan çarpışmak istiyor, hadi, ona istediğini ver
 • Your bum doesn’t get tired, your bum tells something about you
  Kalçan yorulmadı, kalçan senin hakkında şeyler söylüyor
  Come, shake it, it wants it, so that the house starts vibrating
  Hadi salla onu, bunu istiyor, ev titremeye başlıyor
  Your bum has to be ready, so shake, shake, shake
  Kalçan hazır olmalı, salla, salla, salla
  Your bum has to be ready, come on, give it what it needs
  Kalçan hazır olmalı, hadi, ona istediğini ver
 • Come on, shake your bum, shake your (ooh ooh)
  Hadi, kalçanı salla, salla
  Shake your bum, yeah, yeah, that’s the way I like it
  Kalçanı salla, evet, evet, bu şekilde seviyorum
  Come on, shake your bum, shake your (ooh ooh)
  Hadi, kalçanı salla, salla
  Shake your bum, as you are what I want
  Kalçanı salla, olduğun gibi istiyorum


Leave A Reply