Trafikle İlgili Kurumlar Nelerdir? Kurumların, Bakanlıkların Trafikle İlgili Görevleri

0

Trafikle ilgili kurumlar ve bakanlıklar nelerdir? Karayolları Genel Müdürlüğünün ve bakanlıkların Trafikle ilgili görevleri nelerdir?

trafik

Kaynak : pixabay.com

Trafik, araç yoğunluğunun bir yerden bir yere doğru akmasıdır. Trafik denetleme ve düzenlemeleri kurallar ve kanunlar gereğince yapılmaktadır. Bunun içinde devlet bakanlık, müdürlük ve çeşitli diğer kurumları ortak olarak hareket edip hizmet vermektedir. Bu kurumlarda da devlet memurları jandarma veya polis olarak da görev alabilmektedir.

Advertisement

Trafik ile ilgili kurumlar şu şekildedir:

 • *İç İşleri Bakanlığı
 • *Ulaştırma Bakanlığı
 • *Jandarma Komutanlığı
 • *Trafik Genel Müdürlüğü
 • *Kara Yolları Genel Müdürlüğü

Trafiğin denetlenmesinde ve düzenlenmesinde ilgili devlet kurumları bakanlıklar ve müdürlükler statüsünde ilgili hizmetlerin gerçekleşmesinde bütün trafik ihtiyaç ve sarfiyatlarının karşılanmasında ortak görev almaktadır. Böylece bütün düzenlemeler gayet muntazam bir şekilde gerçekleşmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kara Yolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin gerçekleşmesi, denetleme ve düzenleme ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmet veren birçok devlet kurum ve kuruluşlarından biridir. Kamuya hizmet veren bir kurum olarak birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görevleri şu şekildedir:
 • *Ulaştırma politikaları gereğince yatırımların gerçekleşmesinde hizmet etmektedir.
 • *Yatırımların ekonomik ve finansman etütlerinin gerçekleşmesinde görev almaktadır.
 • *Sosyal ve ekonomik faydaların araştırılmasında ve incelenmesinde görev almaktadır.
 • *Yol ağına alma, çıkarma, düzenleme gibi gerekli koordinasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamaktır.
 • *Kara yolları koridorları ve altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamaktır.
 • *Çalışma haritaları oluşturma, basmak ve yaymak için görevlidir.
 • *Haciz ve temlik işlemlerinin gerçekleştirilmesinde görevlidir.

Millî Eğitim Bakanlığı

 • Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kurslarının açılmasına izin vermek, bu kursları denetlemek,
 • Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,
 • Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak.

Sağlık Bakanlığı

 • Karayollarında gerçekleşen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,
 • Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için İçişleri Bakanlığının görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,
 • Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,
 • Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve etkisiyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 • Karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, muayene yaptırmadığı tespit edilen kişiler hakkında tutanak tutarak idari para cezası kesmek.
 • Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen durumlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezası kesmek.
 • Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere görevlendirilen kuruluşları denetler, olumsuz bir durum tespiti halinde idari para cezası verilir. İşletmeye dair eksiklikler düzeltilebilecek boyuttaysa işletme sahibine bunların düzeltilmesi için 15 gün süre verilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

 • Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak,
 • Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak,
 • Köy yollarında trafik düzen ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlem almak, yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki tesislerin projelerini incelemek karar verip gerekeni onaylamak.

Advertisement


Leave A Reply