Türk İslam Devletlerinde Dil ve Edebiyat

0
Advertisement

Türk İslam devletlerinde dil ve edebiyat nasıldı? Türk İslam devletlerindeki dil ve edebiyatın gelişmesi, özellikleri hakkında bilgi.

Kutadgu Bilig

Türk İslam Devletlerinde Dil ve Edebiyat;

• Gazneli hükümdarlar bilim ve edebiyata önem verirlerdi. Sarayda öztürkçe konuştukları halde, resmi dil olarak Arapçayı kabul etmişlerdi

Karahanlılar, Türkçeye çok önem vermişler, bütün yazışmalarda daima öztürkçe kullanmışlardır.

• Hakani lehçesini kullanan Karahanlılar, Uygur alfabesiyle yazarlardı. Karahanlılardan günümüze kalmış en değerli eser, Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış olan Kutadgu bilig‘tir.

• Yine bu dönemde yazılmış anıt eserlerden biri de Divan ı Lügatit Türk‘tür. Kaşgarlı Mahmut‘un yazdığı bu eser Türk dillerinin bir ansiklopedisi görünümündedir.

Advertisement

• Bu dönemin önemli eserlerinden biri de Yüknekli Ahmet tarafından yazılmış olan Atabet’ül Hakayık’tır.

• Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu kabul edilen Ahmet Yesevi, Türk göçebelerinin İslamlaşmasında ve bunların arasında bir Türk tarikatının kurulmasında büyük rol oynamıştır. Divan-ı Hikmet adlı eseri, Orta Asya Karahanlı Türkçesi üzerinde kuvvetli bir etki bırakmıştır.

İslami Türk Edebiyatı

• Selçuklular devrinde İslami Türk Edebiyatı dönemi açılmıştır.

Nizamülmükün ünlü eseri Siyasetname’dir.

İmam Gazali devrin önemli bilginlerindendir. Fıkıh, kelâm ve tefsire ait birçok eser yazmıştır.

Harzemşahlarda bilim dili olarak Arapçayı, resmi dil olarak Farsçayı kullanıyorlardı. Sarayda, orduda ve göçebe halk arasında Türkçe konuşuluyordu.

Advertisement

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN.


Leave A Reply