Türkçe Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Türkçe ne anlama gelir? Türkçe kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Genel Türk dili
“Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe, ben Bulgarca bilmem, dedi.” – Y. K. Beyatlı
2. Türkiye Türkçesi
Hazar Denizi’nin batısındaki Türk dünyasında XIII. yüzyıldan beri kullanılan ve Oğuzcaya dayanan Türk dili
Hazar Denizi’nin ve Türkmenistan’ın doğusunda kalan Türklerin kullandığı dil
Türkçenin, Karaman ve yöresinde yaşayan Ortodoks Hristiyanlar tarafından konuşulan, Yunan alfabesi ile yazılan ağzı, Karamanlıca
1. XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu’da ve Osmanlı Devleti’nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan Türk dili
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan
Türkiye’de, Balkanlarda, Avrupa’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Irak ve Suriye’nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili

Advertisement

Leave A Reply