Türkiye’de Görülen İklim Tipleri, (Akdeniz, Karadeniz ve Karasal İklim Özellikleri)

0
Advertisement

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve özellikleri nelerdir? Akdeniz, Karadeniz, Karasal iklim, görüldüğü yerler ve özellikleri hakkında bilgi.

turkiye-iklim-haritasi
AKDENİZ İKLİMİ

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. (500-600 mm). Kar yağışı ve don olayı pek görülmez. Bu iklim Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Marmara bölgesinin güney bölümünde görülür, kıyıdan 300-500 metre, bazı yerlerde 800metre yüksekliğe kadarolan yerlerde görülür. Diğer Akdeniz ülkelerinde, Güney Afrikada, Orta Şilide, Güney Avustralya ve Kalifornia’da görülür.

Doğal bitki örtüsü makidir. Maki defne, mersin, kocayemiş, süpürge çalışı, taş meşesi ve bodur ardıç gibi çalı görünümlü bitkilerden meydana gelir.

Yükseklere çıkıldıkça sıcalık azalır. Yağışlar artarak kar şeklinde olur. (1000-1200 mm. yağış)

Doğal bitki örtüsü ormanlar ve çayırlardır.

KARADENİZ İKLİMİ

Karadeniz bölgesinde her mevsim yağışlıdır. Yağış mevsimlere eşit dağılmıştır. Yıllık, yağış miktarı doğu ve batı bölümlerinde 1000-2500 mm, orta bölümde ise 700-900 mm.dir. Yaz ve kış arasında fazla sıcaklık farkı yoktur. Yazları serin, kışları ılıman geçer. Yükseklere çıkıldıkça yağışlar kar şeklinde
olur. Doğu Karadeniz bölümünde kar kalınlığı bir iki metreyi geçer. Bazan don olayı da görülür.

Advertisement

Doğal bitki örtüsü kayın, ladin, sarıçam gibi ağaçlardan oluşan ormanlar ve yükseklerde çayırlardan meydana gelir.

MARMARA BÖLGESİ İKLİMİ

Marmara bölgesinin iklimi çevre bölgeleri arasında bir geçiş iklimi özelliğindedir. Marmara denizi ve Ege kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi, Trakya ile iç kısımlarda karasal iklim görülür. Yağışın en fazla olduğu yer Karadeniz kıyılarıdır. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde uzun yaz kuraklığı görülür. Denizden uzaklaştıkça iç kesimlerde kışlar soğuk geçer.

Doğal bitki örtüsü, denizi çevreleyen kıyı kesiminde makiler (200 m. yüksekliğe kadar), kuzeyde ormanlar, iç kısımlarda ise bozkırdır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İKLİMİ

Karasal bir iklim görülen İç Anadolu bölgesinde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. En fazla yağışlar ilkbaharda görülür. Kışları don olayı olur. Yıllık ortalama yağışlar 300-400 mm.dir. Yağışlar kuzeyden güneye doğru azalır.

Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bazı dağlarda korunabilmiş çam ve meşe ormanları bulunur.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İKLİMİ

Türkiye’de en karasal iklimin görüldüğü bölgedir. Geniş bir bölge olan Doğu Anadolu bölgesinde bir yerin çukur veya yüksekte bulunmasına göıe mevsimler sıcak serin, soğuk, kurak, yağışlı özelliklerde olur. Yaz mevsimi ile kış mevsimi arasında; gece ilegündüz arasında büyük sıcaklık farkı vardır. Karlı ve donlu günlerin sayısı batıdan doğuya artar. Bölümler arasında bile iklim farklılıkları vardır.

Advertisement

Erzurum-Kars yaylalarında yazlar serin ve yağışlı, kışları soğuk, donlu ve kar yağışlı geçer. Sıcaklık kış mevsiminde -43°C’ye kadar düşer. Yağış miktarı 450-550 mm.dir.

Van gölü ve çevresinde soğuklar biraz daha azdır. Yağış miktarı da azalmıştır. (350-450 mm.) Yazları sıcak ve kuraktır. Yükseklerde (Hakkari dağlık bölümü) kışların süresi uzar. Yağış miktarı artar (1200 mm.)

Malatya, Elazığ gibi çevresine göre çukur yerlerde yazları sıcak ve kurak dönem biraz daha uzundur, kışları ise daha kısadır.

Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yüksek yerlerde bozulmuş meşe ormanları, kuzeydoğuda ise çam ormanları (sarıkamış) doğal bitki örtüsünün bir parçasıdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İKLİMİ

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yazın Türkiye’nin en sıcak bölgesidir. (46°C) Yağış miktarı 450-550 mm. olmasına rağmen aşırı buharlaşmadan dolayı İç Anadolu bölgesinden daha kuraktır. Toros eteklerine, Karacadağ ve Mardin eşiğine doğru yağış miktarı artar.

Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yüksek kısımlarda az miktarda meşe ormanları yer alır.


Leave A Reply